Netwerkbijeenkomst ‘Hoe kunt ú voedselverspilling tegengaan?’

Hoe kunt ú voedselverspilling tegengaan?

Leren van De Verspillingsfabriek te Veghel

9e Netwerkbijeenkomst op 25 april 2018


De netwerkbijeenkomst ging over het thema Voedselverspilling. We waren dit keer te gast bij de Verspillingsfabriek in Veghel! De initiatiefnemers van Hutten Catering en betrokkenen van onder andere de gemeente Meierijstad en Wageningen UR stonden op woensdagochtend 25 april* klaar om hun ervaringen met ons te delen.

Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en de Regio FoodValley waar het thema voedselverspilling binnen de Regionale Voedselvisie FoodValley en het programma Circulaire Economie FoodValley momenteel veel aandacht heeft.

De Verspillingsfabriek

Initiatiefnemer Bob Hutten kon niet langer aanzien dat we jaarlijks in Nederland minstens 5 miljard euro weggooien aan voedsel. Hij ging op zoek naar een oplossing om reststromen vanuit de voedingsindustrie een nieuwe nuttige bestemming te geven. Hij liet een ‘verspild’ fabriekspand in Veghel inrichten met koel- en productieruimtes. De Rabobank verschafte een speciale Impactlening en zo is De Verspillingsfabriek inmiddels een feit. De Verspillingsfabriek beschikt over de kennis en expertise op het gebied van voedselverspilling en heeft deze op één plek verzameld.

Verspilling tegengaan. Niet alleen van voedsel.

De verspillingsfabriek gaat verspilling tegen. Van voedsel, van een oud fabriekspand én van talenten. Zowel initiatiefnemer Bob Hutten als gemeente Meijerijstad lieten zien hoe en waarom.

Programma

Voedselverspilling is een zeer actueel thema voor veel Gelderse gemeenten. Geïnspireerd door de Verspillingsfabriek verkenden we de mogelijkheden in gemeenten om voedselverspilling verder te verminderen.

9.30Inloop bij THREE-SIXTY te Veghel.
10.00Welkom!– Bob Hutten van Hutten Catering over de totstandkoming van de Verspillingsfabriek en de rol van het regionale ‘ecosysteem’.– Mede mogelijk gemaakt door gemeente Meierijstad en Wageningen UR. Verschillende partijen zijn zeer actief betrokken bij de Verspillingsfabriek. Wethouder Jan Goijaarts van gemeente Meierijstad en Sanne Stroosnijder van Wageningen UR vertelden waarom de Verspillingsfabriek voor hen belangrijk is en welke rol zij spelen.
10.30Voedsel(verspilling) in Brabants perspectiefSituatieschets en praktijkvoorbeelden. Onder meer over AgriFoodCapital door directeur Roel Schutten, over We Are Food Brabant 2018 en de Rabobank Verspillingshub. Door regionale partners.
10.45Voedsel(verspilling) in Gelders PerspectiefSituatieschets en praktijkvoorbeelden Met:- Pieter Rijzebol, provincie Gelderland, over Statenbrief Gelderse Kijk op Voedsel (zie presentatie)- Lara de Brito, demissionair wethouder gemeente Wageningen, over de Wageningse aanpak voor het tegengaan van voedselverspilling en het eerste Verspillingsschap in de Jumbo- Marianne Karstens over andere Gelderse initiatieven
 11.00Voedselverspilling verder tegengaanWat gaan we zelf doen aan voedselverspilling? Intervisie en uitwisseling:- Onderlinge uitwisseling: wat kunnen gemeenten doen om voedselverspilling verder te verminderen?- Ontmoeting tussen regionale counterparts- Lessen voor Gelderland en lessen voor de FoodValley regioMet verschillende betrokkenen bij de Verspillingsfabriek, onder meer projectmanager Voedselverspilling Eja Praasterink van gemeente Meierijstad. (zie presentatie)
 11.50Afsluiting
 12.00Netwerklunch
 12.45Rondleiding Verspillingsfabriek
Duur: half uur

Downloads