Corona ondernemerspanel

Om te weten hoe de COVID-19 crisis Gelderse ondernemers raakt heeft provincie Gelderland samen met VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en Oost NL het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Meer dan 1300 ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei 2020 meegedaan aan het eerste corona- ondernemerspanel. Het gaat om een nulmeting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats. Maandag 11 mei zijn de resultaten naar buiten gegaan van het eerste Gelderse ondernemerspanel. Lees hier verder voor meer informatie. Deze gegevens gaan mee in de nieuwe Gelderse Impact Monitor die u kunt vinden op de site van de provincie.