Koersnotitie Toekomst voor Gelderse Boeren

De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier produceren, die voldoende inkomen opleveren voor de boer en die kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Dat staat in de notitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’, dat door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland is vastgesteld. Onderdeel van deze koersnotitie is onder meer de blijvende inzet op opschaling van korte ketens.
> Lees meer…