Vouchers á € 1.500 voor scholing en advies voor boeren en tuinders

 

Geplaatst op 25 augustus 2020

Boeren en tuinders krijgen een voucher van 1.500 euro voor onafhankelijk advies of scholing. Dat maakte minister Carola Schouten bekend in een brief aan de Tweede Kamer over Innovatie op het Boerenerf. De voucher is een van de onderdelen van het plan om innovatie op het platteland te stimuleren. Schouten: “Boeren en tuinders maken al flinke stappen ten behoeve van de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Om deze omslag te faciliteren wil ik het voor ondernemers gemakkelijker maken om de meest actuele inzichten te vergaren over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Dit kan hen helpen bij het verminderen van stikstofemissies en bij een (verdere) stap naar kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen.”
De vouchers komen vanaf oktober beschikbaar.

> Lees de hele brief…