Promotie en bewustwording in de korte keten

 Promotie en bewustwording in de korte keten

Krachten bundelen voor promotie en bewustwording


Verslag Verdiepende Korte Keten Sessie ‘Promotie en bewustwording in de korte keten’ op 4 november 2020.

“Het belang van promotie van korte ketens en bewustwording is groot”, zo zeggen verschillende initiatiefnemers in Gelderland. “Maar dat kost tijd, geld én vraagt expertise”. Op welke manieren kunnen we die promotie en bewustwording versterken? Daarover ging deze online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.

“Lokaal eten is inmiddels een trend aan het worden”, zo zegt Marianne Karstens aan het begin van de bijeenkomst. “Verschillende onderzoeken en media laten zien dat steeds meer mensen lokale producten willen. De interesse heeft een extra boost heeft gekregen door corona. De traceerbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke redenen voor consumenten. Ze associëren dat met smaakvoller, verser en ook gezonder.”

“De Achterhoek staat aardig bekend om de agrarische producten” vertelde Marcella de Vos van Achterhoek Toerisme al tijdens De Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober, “zeker in deze tijden van COVID-19 merken we dat veel meer mensen in eigen land op vakantie gaan en gaan uit eten.”

Deze online sessie is een verdieping op De Gelderse Keten Sessie op 5 oktober en gaat over de inzet van regio’s, initiatieven en andere partijen om de bewustwording over en verkoop van regionale producten te vergroten. Een samenwerking tussen partijen in de Achterhoek staat vanavond als één van de praktijkvoorbeelden centraal.

Krachten bundelen en verhaal vertellen in de Achterhoek
45 Producenten uit de Achterhoek zijn een samenwerking gestart met Achterhoek Toerisme om de Achterhoek sterker op de kaart te zetten als regio waar je heel goed regionale producten kunt kopen en eten. Annerie van Bommel, Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers vertelt: “Onze producentenvereniging doet aan belangenbehartiging én wil de zichtbaarheid van streekproducten vergroten. We willen producenten een gezicht geven en het verhaal achter de producten vertellen.” Daarvoor werken de VSA samen met onder meer Achterhoek Toerisme.
Marcella de Vos, marketingmanager van Achterhoek Toerisme vertelt dat Achterhoek Toerisme inzet op het profileren van de Achterhoek. Dat doen ze voor inwoners die recreëren én voor bezoekers van buiten de Achterhoek. Marcella: “Dit project past daar perfect bij. We hebben te maken met een brede groep producenten, die allemaal een eigen passie, motivatie en verhaal hebben. Die willen we heel graag laten zien. Onze promotie is dan niet alleen ‘kom naar deze regio, want we hebben hier mooie streekproducten’, maar we kunnen dan ook laten zien wélke producten en producenten dat dan zijn en welke verhalen daar bij horen. Dat geeft veel meer binding en interesse.”
Marijn Struik is als voedselcoördinator POP3 betrokken bij deze samenwerking: “Vaak praten we óver de boeren, maar nu gaan we hen zelf zichtbaar maken. In het project maken we onder andere 45x een verhaal op van een boer, die we ook als één gezamenlijk verhaal naar buiten te brengen. Betrokken zijn ook het binnenstadmanagement van Zutphen en Radboud Universiteit die werkt aan een robuust businessmodel voor de VSA. Toen het nog kon organiseerden we hierover drie bijeenkomsten met elkaar.”

Marijn: “De boeren kunnen straks die verhalen ook gebruiken voor hun eigen kanalen, maar we gaan het vooral ook gezamenlijk uitdragen. k ben vooral trots dat in dit project echt meerdere belangen bij elkaar komen. Dit is een begin van langdurige samenwerking.” Marcella is het daarmee eens: “we willen – ook binnen de regio zelf –duidelijk maken dat beloftes hier worden waargemaakt. Dat is lange adem, lange termijn.” Annerie: “het is een heel bijzonder project. De interviewers die de films en verhalen maken, werden heel enthousiast bij hun rondgang waarin zij 45 prachtige verhalen hoorden. We hebben straks niet alleen het verhaal op papier, maar willen vooral zorgen dat ondernemers deze zelf kunnen vertellen.”

Wat kan de rol van een keurmerk zijn in deze promotie?
René de Bruin, Streekproducten Nederland en Erkend Veluws Streekproduct werkt op de Veluwe actief samen met Visit Veluwe. Hij vertelt over het belang van herkenbaarheid van een regio/streek en de toegevoegde waarde van certificering met een streekkeurmerk: “Het doel van de Stichting Erkend Streekproduct is het promoten van regionale producten en ook het aangaan van samenwerkingen daarvoor, om nog meer producenten te verbinden.

Met het keurmerk willen we garanderen dat er een bijdrage wordt geleverd aan de streek, dus aan de lokale economie, de kleinschalige bedrijvigheid en dat het bijdraagt aan de leefomgeving. Dat betekent dat alle producenten die meedoen zelf actief zijn qua duurzame landbouw of dat ketenpartijen hun producten afnemen bij partijen die dat doen. We doen dat bijvoorbeeld op de Veluwe, in samenwerking met Visit Veluwe.”

“Uit het verhaal van de Achterhoek blijkt duidelijk een mooie samenwerking. Dat is in andere streken mogelijk minder. De link tussen Visit Veluwe en de streekproducten is een structurele samenwerking geworden. De regionale producten zijn in het beleid verankerd. Er wordt daar inmiddels continu een link gelegd tussen landschap en streekproducten. Een mooi concrete uiting zijn bijvoorbeeld de mini-maps met veel regionale verkooppunten, zie heel gretig aftrek vonden.

Meerwaarde streekkeurmerk
De deelnemers hebben uiteenlopende meningen over de meerwaarde van een streekkeurmerk en keurmerk. Het streekmerk dient volgens deelnemers met name als marketinginstrument, bijvoorbeeld als onderdeel van een gezamenlijke campagne. Daarnaast biedt het een zekerheid dat producten ook daadwerkelijk uit de regio komen. Toch reageren anderen dat een keurmerk vaak niet nodig is in B2B, daar gaat het over vertrouwensrelaties en elkaar goed kennen. Een keurmerk lijkt dan vooral voor de consumentenmarkt een meerwaarde.

#SupportYourLocals
Landelijk is er een campagne geweest gericht op consumenten. Die heeft 2e kwartaal van dit jaar actief gedraaid, waarna ook enkele regionale campagnes zijn uitgevoerd. Er is door provincie Gelderland een korte behoefte peiling gedaan onder Gelderse ondernemers die meededen aan SYL. Enkele conclusies:

  • De afzet is toegenomen in tijde van corona crisis. Dat ging bij de versoepelingen van de maatregelen al weer wat omlaag. Vraag is in hoeverre de campagne SYL daar aan heeft bijgedragen.
  • Voor ondernemers / initiatieven blijkt lastig om zorginstellingen en horeca te bewegen om lokaal in te kopen.
  • De grote hoeveelheid andere initiatieven op de markt, blijkt lastig voor veel ondernemingen.
  • Er is grote behoefte om de impuls – die dankzij corona kwam – vast te houden.
  • Bewustzijn vergroten en belang van samenwerking laten zien in de keten.
  • Ondernemers vinden dat overheden iets moeten doen om die aandacht te vergroten.

POP3
Pieter kondigt aan dat een mogelijke opstelling voor POP3+ zal volgen, gericht op de professionalisering in de keten.

Conclusies
Op verschillende niveaus kunnen bijdragen worden geleverd aan de bewustwording en promotie. Van regionaal samenwerken, inzetten van subsidies, bewustwordingsactiviteiten op lokaal niveau, gerichte campagnes en het verder betrekken van de consument.