Conferentie I’m in over POP3 en het nieuwe GLB"/>

Conferentie I’m in over POP3 en het nieuwe GLB

Conferentie I’m in over POP3 en het nieuwe GLB

 

Geplaatst op 9 november 2020

Op 2 en 3 december is de online conferentie I’m in! In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Dit nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Maar hoe precies? Hoe zorgen we ervoor dat we resultaten bereiken op het gebied van natuur en milieu, en tegelijkertijd agrariërs versterken in hun ondernemerschap?

Ook gaat het over POP3. Tijdens deze tweedaagse conferentie wordt inspiratie opgedaan uit de mooie resultaten van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Totdat het nieuwe GLB in werking treedt, wordt het POP3 met twee jaar verlengd. Hoe gebruiken we deze tijd van POP3+ (transitieperiode) om te experimenteren én urgente uitdagingen het hoofd te bieden?

Deze vragen komen aan bod tijdens de online conferentie I’m in! Over POP3 en het nieuwe GLB.

De volledige uitnodiging en programma lees je hier.