Verwerking en logistiek; inspelen op de markt"/>

Verwerking en logistiek; inspelen op de markt

Verwerking en logistiek; inspelen op de markt

 Verdiepende Gelderse Korte Keten Sessies

21e Netwerkbijeenkomst


15 december 2020
 | 20.00 – 21.30, met inloop vanaf 19.30 | online

“Willen we het aandeel regionaal voedsel vergroten in Gelderland? Dan is het slim om in te zetten op regionale verwerking en logistieke bundeling”, zo zegt Jan Willem van der Schans in het onderzoek dat hij in 2019 namens Wageningen UR uitvoerde in opdracht van provincie Gelderland.

Gelderland zet samen met de deelnemers aan het Gelders Kennisnetwerk Voedsel in op het verder professionaliseren van korte ketens. In deze verdiepende sessie staat verwerking en logistiek centraal.

Grote markt voor verwerkte lokale producten
In het onderzoek Korte Ketens in Gelderland keek WUR naar de grootte van de korte ketens in Gelderland en de kansen voor het vergroten van dat aandeel. Het aandeel korte ketens blijkt vooral groot in sectoren waarbij er geen of slechts lichte verwerkingen hoeven plaatsvinden, zoals fruit, leghennensector voor eieren en glasgroente.

Voor andere sectoren zijn bewerkingsstappen nodig voordat het product aan eindconsumenten verkocht kan worden. Het blijkt in de praktijk vaak lastig om een verwerker te vinden die kleine hoeveelheden product kan verwerken én weer terug kan leveren. Vaak wordt melk of vlees bijvoorbeeld gemengd met de aanvoer van andere boeren en is eigen verkoop in korte keten niet meer mogelijk. Voor deze sectoren liggen er kansen voor eigen of gezamenlijke regionale verwerkingscapaciteit.

Ook is er groeiende vraag naar gemak: steeds vaker vragen afnemers naar regionale groenten die zijn gewassen en gesneden, zo blijkt uit de praktijk. Het is tijd voor een flinke verbreding en diversifiëring van het aanbod.

Logistieke bundeling en fijnmazig netwerk
Logistiek is een veelgehoorde uitdaging als het gaat om korte ketens. Het moet voldoen aan allerlei hygiëne eisen en is vaak een grote kostenpost. WUR adviseert actief te kijken naar korteketenclusters als geheel en bijvoorbeeld regionaal in te zetten op logistieke bundeling en een fijnmazig netwerk van verwerkende schakels.

Wat gaan we doen?
In deze sessie pakken we door op deze aanbevelingen van Van der Schans. Dat doen we door:

 • Inspiratie en ideeën opdoen van voorbeelden uit de praktijk:
  • Logistiek is voor veel partijen een kostenpost. Hoe kun je dat rendabel en duurzaam voor elkaar krijgen?
  • Wat zijn de kansen en ideeën voor meer regionale verwerking?
  • Netwerken, in contact komen met anderen in Gelderland

Met onder meer:

 • Leren van 20 jaar DistrEko, logistieke dienstverlener voor biologische producten uit de Achterhoek. Met onder meer toelichting van Rein van der Werff.
 • Kansen voor meer regionale verwerking: inspirerende voorbeelden uit de praktijk.
 • Casus uit de praktijk
 • Vooruitblik naar POP3+, met subsidiemogelijkheden voor verdere professionalisering van korte ketens.