Aanstaand openstellingsbesluit POP3+ onder voorbehoud"/>

Aanstaand openstellingsbesluit POP3+ onder voorbehoud

Aanstaand openstellingsbesluit POP3+ onder voorbehoud


Geactualiseerd op 10 februari 2021

Hierbij delen we onder voorbehoud alvast het aanstaande openstellingsbesluit voor de POP3+ Professionalisering Korte Keten. Doordat de besluitvorming over de begroting van de Europese Unie is vertraagd, is deze openstelling nog niet geformaliseerd. Naar verwachting zal dat eind februari / begin maart gebeuren. Inhoudelijk zal de openstelling niet meer worden gewijzigd.

Invulling van deze nieuwe POP regeling
In de afgelopen jaren zijn in Gelderland haast 40 projecten ondersteund met de korte keten regeling. Wij hebben de indruk dat er inmiddels – mede dankzij deze POP3 – veel diversiteit en initiatieven zijn ontstaan. En dat om verder te komen nu vooral ingezet moet worden op het versterken van de huidige samenwerkingen in plaats van stimuleren dat er meer initiatieven komen.

Het versterken van de samenwerking is ook een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek van Van der Schans in 2019 naar de omvang van de Korte Ketens in Gelderland. Hij adviseert in het onderzoek om onder meer in te zetten op meer en rendabele regionale verwerkingscapaciteit. We zien die behoefte ook in de markt. Ook merken we dat er in de projecten meer aandacht komt voor het betrekken van de afnemer cq de consument. Het gaat immers ook over de verbinding boer – consument.

Om die ontwikkelingen kracht bij te zetten willen we de komende openstelling richten op verdere professionalisering van de korte keten. Dit houdt in dat:

  • we de oprichting van nieuwe samenwerkingen niet meer ondersteunen;
  • dat een afnemer (een rechtspersoon) ook partner moet zijn van het samenwerkingsverband;
  • dat fysieke investeringen voor gezamenlijke verwerkingscapaciteit ook mogelijk wordt (max. 40%) naast het projectplan (100%) en de uitvoering (max. 70%)

Omdat het gaat om nieuwe activiteiten bij bestaande samenwerkingen, zal scherper onderbouwd moeten worden wat de nieuwe activiteit is. De subsidie is immers een innovatieregeling en niet bedoeld voor voortzetting van de samenwerking of de reguliere bedrijfsvoering. Het moet gaan om sterke professionaliseringsslagen in de samenwerking. Daarbij denken wij aan het opstarten van gezamenlijke verwerking, merkontwikkeling, richten op nieuwe markten of sterke verbeteringen in de bedrijfsvoering.

De opgave moet gezamenlijk zijn. Mede ter borging van de gezamenlijkheid van het project handhaven wij de deelname van gemeenten. Ten overvloede geven we aan dat kosten voor grond of onroerende zaken bij de fysieke investeringen uitgesloten zijn. En dat het een korte keten moet zijn conform de Europese definitie, maximaal 1 schakel tussen producent en consument. 

Vragenuurtjes POP3+
Marianne Karstens biedt advies-op-maat voor aanvragers van de POP3+ Korte Voorzieningsketens én andere vragen met betrekking tot ondersteuning bij ondernemen in de korte keten. De komende maanden is er een aantal online vragenuurtjes: een open inloopspreekuur waarin je vragen kan stellen met betrekking tot de openstelling van POP3+ Korte Voorzieningsketens.

– dinsdag 2 februari 14.00 – 15.00

VERVALLEN – woensdag 17 februari 10.00 – 11.00 

– donderdag 4 maart 10.00 – 11.00

– donderdag 8 april 10.00 – 11.00

– donderdag 22 april 14.00 – 15.00

Wil je inlopen / meedoen? Stuur dan even een mailtje naar post@suzankleingebbink.nl en dan sturen we je een vergader-linkje!

Nog niet eerder met GoToMeeting gewerkt? Download de applicatie GoToMeeting via deze link.

Veelgestelde vragen en antwoorden komen ook beschikbaar via de website van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. 

Contact
Voor specifieke vragen kun je contact opnemen via pop3@gelderland.nl