Programma Agrifood vastgesteld door Gedeputeerde Staten"/>

Programma Agrifood vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Programma Agrifood vastgesteld door Gedeputeerde Staten

 

Geplaatst op 26 januari 2021

Het Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’ is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In februari wordt deze in Provinciale Staten behandeld. Het programma is een verdere invulling van de Koersnotitie, die al eerder door Provinciale Staten besproken is. Over de Koersnotitie voerde de provincie gesprekken met belanghebbenden uit de agrarische sector. Dat leverde honderden reacties op die nu zijn verwerkt.

De provincie richt zich met het programma vooral op de grote groep gangbare agrarische ondernemers en wil hen stimuleren om verder te verduurzamen. De provincie ondersteunt agrarisch ondernemers door te investeren in onafhankelijk bedrijfsadvies, begeleiding om tot uitvoering te komen. Het gaat bijvoorbeeld om plannen voor emissiearme stallen, afsluiten van langjarige beheercontracten voor landschap en natuur, verbreding van inkomsten met energieproductie en alternatieve verdienmodellen via korte ketens.

Lees verder.