Open: POP3+ subsidie Professionalisering korte voorzieningsketens

Opengesteld: subsidie voor professionaliseren van korte voorzieningsketens


Geactualiseerd op 7 april 2021

Om de samenwerking bij Gelderse korte initiatieven verder te brengen stelt provincie Gelderland subsidie beschikbaar. Deze regeling is open van 1 april tot en met 20 mei 17.00 uur.

Meer duurzame landbouw
In 2014 zette de provincie het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op om onder meer korte voedselketens te stimuleren. Sinds 2016 gebruikt de provincie hiervoor ook de subsidiemogelijkheden voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Het is één van de stappen die de provincie belangrijk vindt met het oog op meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor agrarische ondernemers.

Regionale verwerking en logistieke bundeling
Met deze nieuwe regeling ondersteunt de provincie bestaande initiatieven om verder te professionaliseren en samenwerking te versterken. Dit was ook één van de aanbevelingen uit onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) in 2019. De provincie denkt bij deze regeling aan plannen voor gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe afnemers of grote verbetering in bedrijfsvoering. Het gaat er hierbij bijvoorbeeld om dat het mogelijk en lonend wordt om agrarische producten in de regio te verwerken. Voor bijvoorbeeld melk en vlees blijft het aandeel in de korte keten nu bijvoorbeeld achter, omdat deze producten meer bewerking vragen voor consumptie. Ook willen afnemers zoals bedrijfsrestaurants steeds meer groenten die bij aflevering al zijn gewassen en gesneden. Als samen wordt gewerkt om producten te verwerken, komen er meer producten te koop. Daardoor wordt de korte keten aantrekkelijker voor consumenten en afnemers. Maar ook de logistiek is een uitdaging als het gaat om korte ketens. Het vervoer moet voldoen aan allerlei hygiëne-eisen en is vaak een grote kostenpost. Doordat verschillende initiatieven hierbij samenwerken, ontstaan nieuwe kansen.

Professionaliseren korte ketens
U kunt subsidie aanvragen tussen 1 april en 20 mei 2021. De subsidie is bedoeld om samen een projectplan te schrijven om een bestaande korte keten door vernieuwing te professionaliseren, en/of om zo’n plan uit te voeren. Er moeten minstens 1 streekproducent, 1 gemeente en 1 afnemer meedoen. In totaal is een bedrag van € 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is minimaal € 35.000. Lees meer op de pagina over de subsidieregeling Korte Voorzieningsketens april 2021.

Toekomst voor de Gelderse boer
Op 31 maart is de Kadernota Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ vastgesteld door Provinciale Staten. Deze kadernota beschrijft hoe provincie Gelderland werkt aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt volgens de provincie deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die de provincie belangrijk vindt voor maatschappij en leefomgeving en zijn beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving. Lees meer.

Aanvragen ingediend vóór vrijdag 7 mei worden door de provincie Gelderland op volledigheid gecontroleerd. Aanvragers ontvangen een bericht om eventuele ontbrekende documenten voor de sluitingsdatum van de openstelling aan te vullen.

Vragen en contact

  • Inloopuurtjes. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel organiseert online inloopuurtjes voor vragen over de POP3+ Professionalisering Korte Voorzieningsketens. De laatste inloopuurtjes zijn op 8 en 22 april, van 10.00 tot 11.00 uur. Je kunt hier aanmelden!
  • Vragen kan je ook stellen via pop3@gelderland.nl of Advies-op-Maat. De provincie helpt je met alle subsidie-technische vragen en via Advies-op-Maat helpt Marianne Karstens je op weg met je inhoudelijke vragen, tips bij je aanvraag of de check of je idee überhaupt bij deze subsidieregeling past. 

Informatie en links: