Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?"/>

Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?

Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?


Geplaatst op 11 maart 2021

In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar  producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering,  hotels en supermarkten. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag door WER gepubliceerd.

Op basis van dit onderzoek wordt de omzet van producten uit de korte keten in Nederland geschat op 2,2 miljard euro. Dit is een marktaandeel van 3 tot 4%.  Supermarkten zijn de belangrijkste afzetpartij, gevolgd door horeca en boerderijwinkels.

Wat te doen om het marktaandeel verder te vergroten?
Uit het onderzoek komt een aantal tips naar voren om het marktaandeel verder te vergroten:

 • Aanbieders kunnen zich verder professionaliseren op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, marketing, story-telling, logistiek en bestelsystemen.
 • Consumenten meer aansporen beschikbare seizoensgebonden producten uit Nederland te kopen.
 • Bewustwording bij de verkoopkanalen over hoe zij korte ketens kunnen integreren in hun bestaande systemen en manier van werken.

Wat kan de overheid doen?
Ook de overheid kan hieraan bijdragen, zo stellen de onderzoekers, door:

 • te benoemen hoeveel van de omzet aan voeding zou uit korte ketenproducten mogen bestaan.
 • transparantie te eisen over de herkomst van voedselproducten en over verschillende onderdelen van duurzaamheid in het productie, transport en verkoopproces.
 • bijscholing aanbieden aan producenten om verder te professionaliseren, maar ook door een organisatie op te zetten die professionalisering ondersteunt.
 • zichtbaar te maken (storytelling) wat de toegevoegde waarde voor verkoopkanalen en consumenten is om producten uit de korte keten af te nemen.
 • door fair pricing door te voeren.

Wat doet provincie Gelderland?
Onder andere:

 • Wetenschappelijk onderzoek naar de productie kant van de korte keten (Korte Ketens in Gelderland, 2019)
 • Onderzoek, samen met LNV, naar de afzet kant van de korte keten. Daarmee is voor het eerst op wetenschappelijk wijze onderbouwd wat de omvang is van de verkopen in de korte keten.
 • Ondersteuning ondernemers, overheden en andere partijen om met korte ketens aan de slag te gaan en om verder te professionaliseren.
  • Gelders Kennisnetwerk Voedsel: ervaringen en kennis delen en uitwisselen door een groot aantal keteninitiatieven, gemeenten en andere betrokkenen.
  • POP3 subsidie inzetten. Vanaf 1 april tot 20 mei 2021 is de subsidieregeling Professionalisering Korte Voorzieningsketen open. Met deze regeling kunnen samenwerkende partijen hun korte keten initiatief verder brengen en daadwerkelijk tegemoet komen aan eisen en wensen van afnemers.
 • Met betrekking tot de eigen inkoop heeft provincie Gelderland oktober 2020 de Greendeal Catering afgesloten tussen de provincies en 3 ministeries.
 • Provincie Gelderland onderzoekt samen met de andere provincies en LNV hoe zij het beste op nationaal niveau kunnen samenwerken om de korte keten verder te brengen. De Taskforce Korte keten voert dit onderzoek uit.

Presentatie en bespreking resultaten
Op dinsdag 30 maart, 20.00 – 21.30 uur, organiseren we een webinar, waarin de resultaten van dit onderzoek worden toegelicht, waarin u vragen kunt stellen en van gedachten kunt wisselen wat dit betekent voor de verdere professionalisering van korte ketens in Gelderland. Lees hier meer over de webinar.