Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ definitief

Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ definitief


Geplaatst op 1 april 2021

Op 31 maart is de Kadernota Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ vastgesteld door Provinciale Staten. Deze kadernota beschrijft hoe provincie Gelderland werkt aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt volgens de provincie deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die de provincie belangrijk vindt voor maatschappij en leefomgeving en zijn beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Wat wil de provincie bereiken?
Provincie Gelderland biedt ruimte aan verschillende duurzame vormen van landbouw en ondersteunen de ontwikkeling naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw: een duurzame landbouw in balans met de omgeving. De toekomst van en kansen voor de agrarische ondernemer staan hierbij centraal. De provincie wil die versterken, zodat boeren en tuinders duurzame keuzes kunnen maken. De provincie richt zich met dit programma op de brede groep van gangbare ondernemers in land- en tuinbouw om de hele sector te helpen verduurzamen. Daarbij richt de provincie zich niet op schaalvergroting, maar op maatschappelijke meerwaarde zoals een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. Lees meer