52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw


Geplaatst op 5 april 2021

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Agrarische ondernemers zullen via 2 landelijke regelingen aanspraak kunnen maken op dit geld. Deze regelingen zetten in op duurzaam economisch herstel en op het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuurinclusieve landbouw. Zo dragen de regelingen bij aan een verdienmodel en een toekomstperspectief in een duurzame landbouw, klimaat en milieu.

Aan de besteding van het geld uit het herstelfonds heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet tenminste 55% van de middelen besteed worden aan economisch herstel na COVID-19 en tenminste 37% aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. Een interbestuurlijke werkgroep gaat de komende maanden de regelingen uitwerken. Vanaf de tweede helft van 2021 kunnen deze worden opengesteld. Lees meer