Verschillen POP3+ Professionalisering Korte Ketens en POP3 Innovatieve Concepten

Verschillen POP3+ Professionalisering Korte Ketens en POP3 Innovatieve Concepten


Geplaatst op 5 april 2021

Van 1 april tot en met 20 mei is de POP3+ regeling Professionalisering Korte voorzieningsketens opengesteld. Van 3 mei tot en met 14 juni 2021 wordt de subsidieregeling POP3+ Innovatieve Concepten opengesteld. Het zijn allebei regelingen in het kader van het verlengde derde Europese Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3+), met 50% Europees geld en 50% aangevuld door provincie Gelderland. Ook gaat het in beide gevallen om samenwerken aan innovaties in de landbouw. Maar wat is het verschil en van welke regeling kun je gebruik maken? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

POP3+ Professionalisering Korte voorzieningsketens
POP3+ Professionalisering Korte voorzieningsketens is bedoeld voor verdere professionalisering van bestaande korte keten initiatieven. De provincie denkt daarbij aan het professionaliseren van de samenwerking, gezamenlijke verwerking en bijvoorbeeld marketing. Provincie Gelderland hanteert voor deze subsidieregeling de EU definitie; korte ketens bevatten maximaal één schakel tussen producent en afnemer.

Enkele eigenschappen van deze subsidieregeling:
• Totaal beschikbaar budget is € 980.000. Aanvragen moeten meer dan €35.000 betreffen en het maximum varieert tussen € 70.000 en € 140.000 en is afhankelijk van het type project en het aantal deelnemende gemeenten.
• Alle fysieke investeringen worden als productief* gezien en zijn tot 40% subsidiabel.
• De aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband met daarin minimaal: een streekproducent, afnemer(s) en gemeente(n).
• Innovatief hoeft niet zoals bij Innovatieve Concepten, maar het voorstel moet wel aanvullend of versterkend aan bestaande initiatieven in de regio. Het moet ‘uniek in de regio’ zijn.
• Beoordeling door ambtelijke adviescommissie.
• Moet bestaande samenwerking betreffen. De samenwerking mag nieuw zijn, maar kosten voor het opstarten van die samenwerking zijn niet meer subsidiabel, in tegenstelling tot eerdere openstellingen van POP3 Korte voorzieningsketens.
• De planning is dat deze regeling volgend jaar nogmaals wordt opengesteld.
• Openstelling is 1 april 2021 tot en met 20 mei 2021.
• Vragen en advies voor (potentiële) aanvragers?
o Er zijn enkele online vragenuurtjes, lees meer
o Via advies-op-maat kun je gerichte vragen en ideeën voorleggen aan Marianne Karstens
Lees meer over de regeling

POP3 Innovatieve Concepten
De POP3 Innovatieve Concepten is vooral gericht op innovatie die bijdraagt aan de transitie naar duurzame landbouw. Het gaat om nieuwe concepten en andere creatieve ideeën van ketenpartijen die niet alleen bedrijfsvoering verbeteren, maar ook oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven.
Enkele eigenschappen van deze subsidieregeling:
• De bedragen zijn hoger, zowel het minimum (€ 60.000) als maximum (€ 160.000) als het totale budget (€ 1.875.000).
• Fysieke investeringen zijn 100% subsidiabel, maar mogen alleen niet-productieve* investeringen betreffen.
• De aanvraag wordt gedaan door een samenwerking van ten minste twee partijen waarvan er ten minste één landbouwer is, of in dienst is bij een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt. Er hoeft geen gemeente als aanvrager betrokken te zijn.
• De concepten en plannen moeten innovatief zijn. Initiatiefnemers worden onder meer geacht relevante kennis en voorbeelden elders in Nederland en de EU te benutten.
• Beoordeling door externe Adviescommissie (door GS ingesteld), die onder meer scherp naar het innovatieve karakter van het concept kijkt.
• Mag ook gaan over een samenwerkingsverband in oprichting. Kosten voor oprichting zijn subsidiabel.
• Deze regeling wordt volgend jaar niet nogmaals opengesteld.
• Openstelling is 3 mei tot en met 14 juni.
• Vragen en advies voor (potentiële) aanvragers?
o Leg je plan voor aan een klankbordgroep
Lees meer over de regeling

Tot slot
In het algemeen biedt de regeling Innovatieve Concepten meer diversiteit in projecten, maar stelt het ook hogere eisen.

Beide regelingen zijn in vergelijkbare vorm al meerdere malen opengesteld geweest in de afgelopen jaren. Daarbij zijn er ook diverse korte keten projecten geweest die succesvol gebruikt hebben gemaakt van de regeling Innovatieve Concepten.

Bij deze eerdere openstellingen was het budget voor Innovatieve Concepten ontoereikend. En zijn diverse projecten afgevallen. Bij de eerdere openstellingen van de regeling voor Korte Voorzieningsketens was dat minder aan de orde. 

* Verschil tussen productieve en niet-productieve investeringen: Een investering in een luchtwasser levert bijvoorbeeld geen extra productie op en is daarmee niet-productief. Een grotere rooimachine levert meer productie op en is dus een productieve investering. Investeringen die de productie verhogen mogen maximaal 40% gesubsidieerd worden.