Vooraankondiging: Webinar Agrifood in september

Vooraankondiging: Webinar Agrifood in september


Datum nader te bepalen

Op een nog nader te bepalen datum in september verzorgt het team Agrifood een webinar over de provinciale Kadernota Agrifood. Daarbij is gedeputeerde Peter Drenth te gast in de uitzending, die voor alle belangstellenden te volgen is.

Meer informatie?
De uitnodiging met meer informatie over deze bijeenkomst wordt verzonden aan alle abonnees van de Agrifood nieuwsbrieven, uitgegeven door het team Agrifood van provincie Gelderland. Abonneren kan via agrifood@gelderland.nl.