(Her)ijking Gelders Kennisnetwerk Voedsel, hoe verder?

(Her)ijking Gelders Kennisnetwerk Voedsel, hoe verder?


Er gebeurt veel op het gebied van voedsel en korte ketens. Gezien verschillende ontwikkelingen werken we op dit moment aan een (her(ijking van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. We bezinnen ons op de toekomst en nodigen je uit om mee te denken over de aanpak naar korte en duurzame ketens in Gelderland.

Aanleiding
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is in 2014 gestart door provincie Gelderland. Doel was destijds om met/bij Gelderse gemeenten het onderwerp voedsel op de agenda te zetten. Dat is gelukt!

Inmiddels is het netwerk sterk doorgegroeid met diverse ondernemers, initiatiefnemers, gemeenten en andere actieve spelers op het gebied van voedsel en korte ketens in Gelderland. Er is uitwisseling van kennis, nieuwtjes, praktijkvoorbeelden en ervaringen. Via nieuwsbrieven, LinkedIn, 1-op-1 contact en bijeenkomsten, met als hoogtepunt de Gelderse Korte Keten Sessie van 5 oktober vorig jaar. Daarnaast ondersteunt provincie Gelderland initiatieven met onder meer POP3+ subsidie.

Er gebeurt veel!
Voedsel en korte ketens staan volop op de agenda. Inmiddels levert 14% van Gelderse producenten (deels) via de korte keten, zo bleek uit recent onderzoek. Korte ketens leveren bijdragen aan verschillende opgaven (reststromen, natuurinclusief, educatie, biodiversiteit) en worden een steeds belangrijker onderdeel van de verdienmodellen voor boeren en andere ketenpartijen.

En nu? Uitnodiging om mee te denken.
Wat is nu in Gelderland de volgende stap naar duurzame en regionale voedselketens? En wat vraagt dit van jou, andere spelers, van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en van provincie Gelderland?

Gezien alle ontwikkelingen vinden we het tijd voor een pas op de plaats en een (her)ijking van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Wat is nodig en welke aanpak past hier het beste bij? Moet die volgende stap eigenlijk nog vooral vanuit de provincie georganiseerd worden of meer samen?

We denken hier graag samen met jullie over na. Dat doen we in eerste instantie in de volgende stappen.

1. Online vragen: zou je via deze online vragen je eerste reacties en suggesties willen meegeven?
Ja, ik denk mee! Online vragenlijst (7 á 10 min)

2. Benen-op-tafel gesprekken: graag nodigen we je uit om deel te nemen aan één van deze twee gesprekken, waarin we de resultaten van de vragenlijsten bespreken en mogelijke aanpakken voor de toekomst onderling bespreken.
– 3 juni, 11.00 – 12.00 uur, óf
– 14 juni, 11.00 – 12.00 uur
Ja, ik meld me aan voor één van deze momenten.

We zetten samen reacties en opties voor vervolg op een rij. Het huidige Gelderse Kennisnetwerk Voedsel loopt rond de zomer 2021 af. Met jullie input buigt provincie Gelderland zich over het vervolg.