Onderzoek: Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument

Onderzoek: Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via korte keten aan de consument


Geplaatst op 28 juni 2021

25 juni verscheen de monitor Korte Ketens van de WUR. Bij deze monitor is ook per provincie in beeld gebracht hoeveel primaire agrarische bedrijven (een deel van de) door hen geproduceerde of bewerkte voedsel- en sierteeltproducten afzetten via een korte keten. Van de 7234 bedrijven in heel Nederland zitten er 1138 (bijna 16%) in Gelderland.

Uit dit onderzoek blijkt dat inmiddels 12,8% van de Gelderse boeren producten afzetten via de korte voedselketen. Bij het vorige onderzoek was dat nog 9,8% (2017). Provincie Gelderland wil graag dat dit in 5 jaar stijgt naar circa 20% van de agrarische bedrijven en ondersteunt ondernemers om dit te bereiken. Het is één van de stappen die Gelderland belangrijk vindt met het oog op een economisch en ecologisch meer duurzame landbouw.

Het onderzoek laat ook goed zien dat producten die geen bewerking nodig hebben, zoals eieren en fruit, beter te verkrijgen zijn via de korte keten. Zo heeft 42% van de leghen bedrijven in Gelderland afzet via de korte keten. Terwijl melkvee met 8% relatief laag scoort. Echter, door het grote aantal melkveebedrijven in Gelderland is toch 16,6% van de korte keten bedrijven in Gelderland, een melkveebedrijf. Vooral in de Achterhoek is die sterk vertegenwoordigd. Wat ook goed is om te beseffen, is dat juist de grotere bedrijven bovengemiddeld (bijna 18%) in de korte keten actief zijn. Ook opvallend is dat biologische boeren veel afzet hebben via de korte keten. In Gelderland zijn dit namelijk 35% van de bedrijven.

>Bekijk hier het hele rapport
>Bekijk hier de factsheet over de provincie Gelderland