Gelders Kennisnetwerkvoedsel, hoe verder?

Gelders Kennisnetwerk Voedsel, hoe verder?


Geplaatst op 13 juli 2021

Eerder hebben we jullie laten weten dat we nadenken over onze rol als Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Er gebeurt veel op het gebied van voedsel en korte ketens en we vroegen je mee te denken over volgende stappen naar korte en duurzame ketens in Gelderland.

We zijn gestart met een verkenning binnen het netwerk. Wat zijn de ambities en behoeften en welke ideeën hebben jullie? Daarover hebben we jullie vragen gesteld. Ruim 50 mensen hebben die vragen beantwoord. Tijdens twee inloopuren gingen we in gesprek met ruim 20 mensen over de resultaten van de enquête, wat meer verdieping gaf en verschillende ideeën. Op hoofdlijnen kwam naar voren dat er vooral rondom korte voedselketens behoefte is aan het delen van informatie, nieuws en ontwikkelingen en in toenemende mate aan concrete voorbeelden, ervaringen en contacten uit de praktijk. Een netwerkfunctie. Daarnaast bleek dat er veel ambitie en behoefte is om concreet in actie te komen en samen ‘te doen’.

Ter inspiratie keken we ook naar voorbeelden van andere samenwerkingen en organisatievormen, zoals de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw, Vereniging Green Protein Alliance en het Strategisch Platform Korte Keten Vlaanderen. Wat kunnen we daarvan leren en is mogelijk passend bij de ambities van jullie en van de provincie?

Als provincie ontvangen we binnenkort de rapportage met de resultaten tot nu toe. Na de zomer ronden we deze af en bepalen we hoe we met de ideeën en aanbevelingen verder gaan, in samenhang met ontwikkelingen vanuit andere provinciale activiteiten en van landelijke ontwikkelingen. We komen er dan bij jullie op terug.
Ook organiseren we in het najaar weer interessante activiteiten vanuit het Gelderse Kennisnetwerk Voedsel. Want een netwerk functioneert alleen als we met elkaar in contact blijven.