Provinciale Subsidieregeling Innovatie Agrifood gaat weer open

Provinciale Subsidieregeling Innovatie Agrifood gaat weer open


Geplaatst op 13 juli 2021

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt. De regeling is weer open vanaf 6 september 2021. Meer informatie vindt u op de website onder subsidie: Innovatie Agrifood.