Voedselagenda Wageningen vastgesteld

Voedselagenda Wageningen vastgesteld


Geplaatst op 25 september 2021

De ambitie is dat Wageningen in 2030 een gezonde, duurzame en inclusieve stad is met een sterke sociale cohesie, waarin wordt samengewerkt aan een gezonde voedselomgeving met toegang tot gezond en duurzaam eten van dichtbij voor iedereen. De agenda draagt daarmee niet alleen bij aan een gezondere, inclusieve en duurzame stad, maar ook aan een florerende lokale economie, een sterke gemeenschap, de bestrijding van armoede en aan innovatie en kennisontwikkeling.

De agenda kent 4 doelen:

1. in Wageningen is de voedselomgeving gezond;
2. in Wageningen eten inwoners meer duurzaam voedsel van dichtbij;
3. in Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties minder voedsel;
4.in Wageningen eten inwoners meer plantaardig voedsel.

De gemeente werkt hierbij nauw samen met vele partijen in de stad en in de regio, waar veel kennis, ervaring en initiatief bestaat op het thema voedsel. Zij zetten sterk in op zichtbaarheid en communicatie, zodat inwoners makkelijk kunnen aanhaken. Ook gaat de gemeente voedselbeleid steviger inbedden in andere beleidsterreinen en geven zij als gemeente het goede voorbeeld.
>Lees meer