Subsidieregelingen groen economisch herstel geopend

Subsidieregelingen groen economisch herstel geopend

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Op 20 december zijn twee subsidieregelingen uit het Europees Herstelfonds (EHF) geopend, namelijk ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Deze sluiten op 14 februari 2022. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 oktober zijn deze regelingen aan de orde geweest. Toen was nog onduidelijk wanneer ze exact opengesteld zouden worden. Inmiddels zijn deze dus geopend.

Economisch herstel na corona

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers, voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen.

Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunnen agrariërs investeren in de toekomst van hun bedrijf. Of in een samenwerkingsverband werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

De regeling bestaat uit 2 subsidies.

  • Subsidieregeling Samenwerken voor groen economisch herstel: Wil je toewerken naar een meer duurzame landbouw en heb je concrete ideeën die je samen met anderen wilt uitwerken? Dan is deze subsidie misschien wat voor jou. Deze is voor landbouwers die samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector. Of die in een bepaald gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit. Binnen deze regeling zijn 5 categorieën ingesteld. De korte keten speelt met name in de categorie duurzame waardeketen. Maar ook in de andere categorieën zijn mogelijkheden.
  • Subsidieregeling Investeren voor groen economisch herstel: Sta je op het punt om te investeren in je bedrijf? Dan kun je misschien een beroep doen op de ‘Subsidieregeling Investeren voor groen economisch herstel’. Dit is een subsidie voor landbouwers die willen investeren om hun bedrijf duurzamer te maken. Er zijn 5 categorieën ingesteld. Onder de categorie Digitalisering zijn voorbeeld ook investeringen voor software voor korte ketens mogelijk.

De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds.

Informatie en vragen

Deze regelingen lopen via RVO, de provincie heeft hierin geen rol. Alle informatie over deze regelingen vind je op de website van de RVO. Lees vooral ook alle informatie, bijvoorbeeld het stappenplan en de toelichtingen, voordat je aan de slag gaat. Op de site van RvO is mogelijkheid om contact op te nemen voor vragen:

Vragenuurtjes vanuit Gelders Kennisnetwerk Voedsel

We hopen dat vanuit Gelderland ook projecten worden ingediend, bijvoorbeeld voor het gezamenlijk versterken van korte ketens. Om die reden organiseert provincie Gelderland vanuit het Gelders Kennisnetwerk Voedsel enkele online vragenuurtjes voor partijen die bezig zijn met een aanvraag.

Een goede aanvraag vergt doordachte en concrete plannen en vraagt vooral ook tijdig beginnen met de voorbereiding. Het tijdpad tot 14 februari is erg kort, zeker ook door de late beschikbaarheid van informatie en de kerstperiode die er in viel. 

Vragenuurtjes

  • Maandag 3 januari 2022 om 16:00 – 17:00
  • Maandag 31 januari 2022 om 14:00 – 15:00

Laat je even weten of je komt? Dan sturen wij je een ZOOM-link

Aanmelden vragenuurtje