Netwerkbijeenkomst op donderdag 7 april ‘Meer korte keten producten op schap en bord’

Op bezoek bij FoodVia in Arnhem


Thema: “Meer korte keten producten op schap en bord” 

Geactualiseerd op 24 maart 2022
Donderdag 7 april | 10:00-13:00 | Ontvangst vanaf 9:30 | inclusief lunch

Met veel plezier nodigen we je uit bij restaurant FoodVia in Arnhem! Rode draad van deze netwerkbijeenkomst: meer korte keten producten op het schap en bord in Gelderland!

We beginnen bij FoodVia! Oprichtster en bedenker Annelies Holthaus groeide op op een boerderij in de Achterhoek en werkte jarenlang bij Albert Heijn. Toen het tijd werd voor een volgende stap, bedacht ze FoodVia: een restaurantformule voor restaurants die zich onderscheiden in eerlijk en gezond eten bereikbaar voor iedereen. Met pure verse maaltijden en waar het verhaal van de boer tot leven komt.
FoodVia is voor Annelies de weg om een bijdrage te leveren aan een eerlijk voedselsysteem in de wereld. In nauwe samenwerking met lokale producenten laat ze haar gasten genieten van verrassende, seizoensgebonden gerechten. Op 7 april vertelt ze over haar concept, de uitdagingen die ze tegenkomt om eten uit de korte keten te serveren én hoe ze er een succes van maakt.

Daarnaast bekijken we kansen die het programma Gelderland van Morgen mogelijk biedt voor korte voedselketens, horen we de laatste info over POP3 regelingen en maken we kennis met Frederiek van Lienen en Renée Zijlstra van Biodiversity in Business. Naar aanleiding van de vorig jaar gestarte herijking van het huidige Gelders Kennisnetwerk Voedsel zijn zij door provincie Gelderland gevraagd de komende maanden vorm te geven aan de beweging naar een meer ondernemend en meer zelfstandig ‘netwerk’ voor korte ketens.

Programma
09.30 – Ontvangst / inloop
10.00 – Welkom

Kennismaking en actualiteiten zoals de opengestelde regeling POP3 Korte voorzieningsketens
10.15 – FoodVia
Annelies Holthaus over haar restaurantconcept FoodVia, de uitdagingen die ze tegenkomt om echt eten uit de korte keten te serveren op het bord én hoe ze daar een succes van maakt.
10.35 – Gelderland van Morgen
Arzien Wels van Greendish vertelt over de aanpak van Gelderland van Morgen, een programma gefinancierd door Provincie Gelderland waar Greendish samen met partners uitvoering aan geeft. De ambitie is om te ‘vergroenen’ op het bord van horeca, catering en zorg en in het schap van de retail. De nadruk ligt op CO2-reductie via meer plantaardige eiwitten en verminderen van voedselverspilling.
10.50 – Meer producten uit korte keten op schap en bord
Uitwisseling van ervaringen en ideeën: Hoe krijgen we meer korte keten producten in het schap en bord in Gelderland? Welke inspiratie, inzichten en aanknopingspunten bieden het verhaal van FoodVia, het programma Gelderland van Morgen en onze eigen ervaringen? 
11.20 – Pauze
11.40 – Stappen naar een ondernemend netwerk
Hoe trekken we de komende jaren samen op qua korte ketens in Gelderland?
Kennismaking met Frederiek van Lienen en Renée Zijlstra van Biodiversity in Business, kwartiermakers voor de volgende fase van de herijking van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Zij zullen samen met partijen binnen en buiten het huidige netwerk volgende stappen vormgeven naar een meer ondernemend en meer zelfstandig netwerk. Zij peilen vandaag ideeën en suggesties. Wat heb je bijvoorbeeld nodig om jouw bedrijf of korte keteninitiatief verder te brengen? Welke activiteiten / thema’s zou je op de agenda willen hebben voor het komend jaar? Welke stakeholders zijn belangrijk?
12.30 – Afsluiting en netwerk-lunch

Aanmelden
Meld je hier aan en tot dan!
We kijken er naar uit je weer te zien!