Herijking Gelders Kennisnetwerk in volgende fase

Herijking Gelders Kennisnetwerk


Geplaatst op 10 maart 2022

We zijn in 2021 gestart met een herijking van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Dat heeft in 2021 geleid tot een verkenning en een advies.
De belangrijkste conclusie van de verkenning was de oproep van veel netwerkdeelnemers om toe te werken naar een meer actiegerichte en meer gezamenlijke aanpak voor sterke korte ketens in Gelderland. Korte ketens zijn daarbij geen doel, maar integraal onderdeel van de transitie naar goede inkomsten voor boeren, een duurzame voedselvoorziening en natuurinclusieve landbouw. De deelnemers aan de verkenning denken aan een gezamenlijke agenda of actieplan, waarbij onder meer ketenpartijen, coöperaties, gemeenten / regio’s en de provincie meer gezamenlijk optrekken.

Naar aanleiding van dat advies wil de provincie Gelderland dat het netwerk meer zelfstandig gaat worden. Om hier handen en voeten aan te geven hebben we een traject opgestart om daarvoor met een voorstel te komen. De ambitie is dat het Gelders Kennisnetwerk Voedsel in de huidige vorm ophoudt te bestaan en opgaat in de te ontwikkelen aanpak. Tijdens de kwartiermakersfase zullen Marianne Karstens en Suzan Klein Gebbink bijeenkomsten en communicatie continueren en tevens input leveren aan de kwartiermaker. Uiteraard worden beide sporen op elkaar afgestemd.