Uitnodiging Webinar Voedselraden als verbindende schakels op 29 maart

Uitnodiging Webinar Voedselraden als verbindende schakels op 29 maart


Geplaatst op 21 maart 2022
Webinar Voedselraden als verbindende schakels | 29 maart | 14:00 – 16:00

Meer grip op lokale en regionale voedselvoorziening
In Nederland zijn ze in opkomst, in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad.

Voedselbewuste burgers aan zet
In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt. Door mee te praten en te beslissen krijgen consumenten meer vat op de voedselvoorziening. Dat is nodig, want voedselbeleid strekt zich uit over een complex systeem met veel samenhangende onderdelen.

De klassieke aanpak via overheidsbeleid biedt geen echte oplossingen. Een samenhangende aanpak – waarin zowel markt, overheid als georganiseerde burgers de handen ineen slaan – is noodzaak. Overheid en markt weten elkaar al te vinden. De verbinding naar actieve, zelfbewuste burgers is de zwakke schakel in groeiende voedselbeleidsnetwerken. Voedselraden kunnen onder voorwaarden de ontbrekende schakels vormen.

In ons webinar op dinsdag 29 maart maken we kennis met voedselraden. Wat doen voedselraden, welke soorten zijn er? Hoe oefenen ze invloed uit en wat is het resultaat? En hoe zet je zelf zo’n raad op? Ook hopen we met dit webinar het fundament te leggen voor een landelijk platform voor voedselraden.

Dit zijn onze gastsprekers:

  • Anna Wissmann, tot voor kort coördinator van de Duitse voedselraden
  • Alanya den Boer, PhD van het Athena Instituut van de VU in Amsterdam
  • Liane Lankreijer, medeoprichter van de Voedselraad Den Haag

In het panel zijn vertegenwoordigd: de gemeente Ede, de Voedselraad Ede, Amsterdam en Rotterdam en Vlaanderen.

Ja ik meld me aan!