Oproep: Doe mee aan het project ‘Verzilveren meerwaarde’

Oproep: Doe mee aan het project ‘Verzilveren meerwaarde’


Geplaatst op 22 april 2022

Coöperatie Oregional nodigt Gelderse partijen uit om mee te leren en participeren in het POP3 project ‘Verzilveren meerwaarde’. De subsidieaanvraag voor dit project is reeds goedgekeurd en het project is in de opstartfase. Oregional wil graag andere spelers in de korte keten uitnodigen om samen op te trekken en mee te leren. Het gaat hierbij niet om een formele betrokkenheid in het subsidieproject, maar om informele samenwerking om als ‘gelijkgestemden’ in Gelderland samen te werken aan kennisontwikkeling en de korte ketens verder te versterken.

Samenvatting van het project;
In het project “Verzilveren meerwaarde verduurzaming op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaat” willen zij via consumentenonderzoek achterhalen voor welke aspecten van duurzame voedselproducten consumenten daadwerkelijk een meerprijs (eerlijke prijs) willen betalen.

Door het vergroten van de onderscheidende kenmerken van regionale producten ten aanzien van duurzaamheid (zoals kwaliteit natuur en landschap, biodiversiteit, klimaat/CO2-uitstoot, verlaging emissies, etcetera) en regionale identiteit (zoals omgevingskwaliteit) willen de ondernemers hogere (eerlijke) prijzen en een groter marktaandeel realiseren. 

Daarvoor is het essentieel de duurzaamheidsprestaties en de meerwaarde te “verzilveren” in de markt ten behoeve van een langjarige, structurele verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Zij richten zich op nieuwe afzet- en foodconcepten (rode draad: voedsel verbonden met, c.q. “drager” van ecologische, sociale, economische en maatschappelijke waarden), waardoor ondernemers en Oregional in staat zijn hun onderscheidende producten op een aansprekende, herkenbare wijze op grote schaal te vermarkten.

Heb je interesse om hierin mee te leren of participeren? Stuur dan een mailtje naar Linette Mak via: hallo@linettemak.nl