POP3+ Innovatieve concepten

POP3+ Innovatieve concepten

Geplaatst op 22 april 2022

Van 4 mei tot en met 15 juni (17.00 uur) gaat de subsidieregeling POP3+ Innovatieve Concepten weer open. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag indienen voor een innovatief concept.

Bij innovatieve concepten denken we aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vragen we speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

Met deze subsidie willen we ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio.

Meer informatie
– Website Provincie Gelderland
Openstellingsbesluit (d.d. 29 maart 2022)