Subsidie voor aanleg agroforestry: voor aanplant van bomen en houtige gewassen

Subsidie voor aanleg agroforestry: voor aanplant van bomen en houtige gewassen


Geplaatst op 22 april 2022

Vanaf 2 mei kunnen agrariërs in Gelderland subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en houtige gewassen op een perceel met akkerbouw, groententeelt of veeteelt.

In 2020 is het ‘Agroforestry netwerk Gelderland’ van start gegaan. Inmiddels zijn 70 boeren aangesloten. Rond thema’s als pluimvee en voederbomen/voederhagen zijn studiegroepen gevormd en concrete projecten in voorbereiding. Inmiddels zijn ook de eerste 20 bedrijfsplannen opgesteld en is rondom Lochem een gebiedsaanpak in de steigers gezet. Ook in de Gelderse Vallei, rond Aalten en Rijk van Nijmegen lopen initiatieven en zijn de eerste hagen aangeplant.

Subsidie voor aanplant
Met de subsidieregeling ‘aanleg agroforestry’ ondersteunen we nu de agrari rs, die als eersten daadwerkelijk aan de slag gaan. Hiermee mikken we op een versnelling van de toepassing van verschillende vormen van agroforestry zodat deze ontwikkeling zich als een olievlek uitspreidt. Al met al stimuleren en ondersteunen we met deze regeling de ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel voor de Gelderse boer.

Aanvragen indienen
Vanaf 2 mei kunnen agrariërs subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten. Er geldt een subsidiepercentage van 75% tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat we met deze regeling 10 tot 20 initiatiefnemers kunnen ondersteunen met de aanleg van een agroforestry-systeem. Alle informatie over het indienen van uw aanvraag vindt u binnenkort op onze website onder ‘Subsidies’. De regeling kunt u alvast raadplegen. Zie hiervoor: Paragraaf 4.24 ‘Aanleg agroforestry’ in het Provinciaal Blad.

Informatie 
Piet Rombouts
Trekker van het Gelders Netwerk Agroforestry:
piet@romboutsagroeco.nl.

Links