Vernieuwing Gelders Kennisnetwerk Voedsel: kennismaking met Biodiversity in Business

Vernieuwing Gelders Kennisnetwerk Voedsel: kennismaking met Biodiversity in Business

Geplaatst op 22 april 2022

Frederiek van Lienen, Renée Zijlstra en Tessa Molhuizen van Biodiversity in Business werken momenteel aan de vernieuwing van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Biodiversity in Business is een adviesbureau gericht op duurzaam ondernemen. Wij werken aan een gezonde balans tussen natuur en economie. Wij leveren advies, organiseren gebiedsgerichte aanpakken en ontwikkelen transitie instrumenten gericht op veranderingen richting een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.

Voor de vernieuwing van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is eind vorig jaar een herijking uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een verkenning en een advies. Op basis van deze opbrengst en aanbevelingen gaan wij nu werken aan een aanpak om ondernemend en actiegericht met korte ketens in Gelderland aan de slag te gaan. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat willen we in Gelderland bereiken met Korte Ketens? Wat zijn onze ambities en wie wil hierin samen optrekken? Wat organiseren we voor welke doelgroep, wie voelt zich eigenaar en actief betrokken in de Gelderse Korte Ketens en hoe organiseren we de samenwerking?

We zullen met verschillende korte keten initiatieven, voedselcoördinatoren, ondernemers en ambtenaren in gesprek gaan om hier een goede roadmap en een goede structuur voor op te zetten. Ook komen we graag langs om een aantal bedrijven te bezoeken. Eind juni zullen we ons advies aan de provincie voorleggen.

Als jullie je aangesproken voelen om mee te denken over de toekomst van de Gelderse Korte Ketens neem dan contact met ons op, zodat we jullie ideeën en wensen kunnen meenemen in ons advies. Hieronder vind je onze gegevens:
Renee Zijlstra, renee@biodiversityinbusiness.eu, tel 06 – 81642468
Frederiek van Lienen, frederiek@biodiversityinbusiness.eu, tel 06 – 4220 6440

Tot snel ergens in regio of op de volgende bijeenkomst van het netwerk!