Ondernemers in horeca, zorg, catering en retail kunnen voedselaanbod vergroenen via Gelderland van Morgen

Ondernemers in horeca, zorg, catering en retail kunnen voedselaanbod vergroenen via Gelderland van Morgen


Geplaatst op 12 mei 2022

Meer plantaardig en minder verspillen
Provincie Gelderland nodigt ondernemers in de horeca, zorg, catering en retail uit om aan de slag te gaan met meer plantaardige eiwitten en verminderen van voedselverspilling. Via deelname aan het Programma Gelderland van Morgen krijgen ondernemers hierbij deskundige begeleiding. Meedoen levert doorgaans meer inzicht in de bedrijfsvoering, meer marge én het milieu is erbij gebaat.

Het is nog mogelijk om aan te sluiten

Deelnemers bepalen hun eigen ambitieniveau. De deelnemers starten met een 0-meting en ontvangen een impact rapport en een advies gesprek. Daarna gaan zij aan de slag met interventies. De deelnemer kiest zelf waar hij mee aan de slag gaat en ontvangt daar begeleiding bij.

Vorige maand hebben de eerste tien partijen hun handtekening gezet om mee te doen, waaronder Radboud Ziekenhuis, Rijnstate en bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant en de Provincie Gelderland zelf. Het programma zal 2 jaar lopen en deelnemers kunnen voorlopig doorlopend instromen. Elke keer als er 10 nieuwe deelnemers zijn, zal er een groep starten.

10 miljoen borden vergroenen

Het programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan 2050 klimaatneutraal. Het programma heeft de ambitie om meer dan 10 miljoen ‘borden te vergroenen’ binnen- en buitenshuis en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30-40%. Met de supermarkten worden aparte afspraken op maat gemaakt. Naast een duurzamer aanbod gaat het ook om de positionering van producten, gericht op het helpen en verleiden van consumenten en ze daarmee een duwtje in de rug te geven bij het maken van duurzame keuzes.

Link met korte voedselketens

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 7 april bespraken we de kansen om dit programma te verbinden aan de Gelderse korte voedselketens. Deelnemers die hun menu willen verduurzamen, hebben vaak interesse in regionale duurzame producten. Het is dus belangrijk dat korte keten ondernemers hun producten en diensten verder blijven verduurzamen. Het is daarbij behulpzaam dat het kabinet inzet op bijvoorbeeld rekenregels over duurzaam voedsel, om te kunnen onderbouwen wat nou duurzaam is. (Kamerbrief)

We zullen de korte voedselketens agenderen binnen het Programma Gelderland van Morgen en streven ernaar om de deelnemers te wijzen op mogelijke regionale aanbieders.

Informatie en aanmelden

Meer informatie lees je op Gelderland van Morgen.

Aanmelden kan op www.greendish.com/gelderlandvanmorgen.