Netwerkbijeenkomst op 6 juli over PSG (Boer-burgerdialoog) in Nederland

PGS (Boer-burgerdialoog) in Nederland


Geplaatst op 14 juni

Netwerkbijeenkomst op woensdag 6 juli |
19:00 – 21:00 | Lievelde 

Beste betrokkene bij de duurzame korte voedselketen,

Misschien had je er al van gehoord, misschien nog niet. Het CSA Netwerk Nederland werkt aan de ontwikkeling van een systematiek (PGS) voor haar voedselcoöperaties en CSA tuinderijen om kennis te delen tussen boeren onderling en een boer-burgerdialoog op gang te brengen. Graag delen we de kennis die we opdoen gedurende dit traject met jullie opdat ook andere initiatieven in Nederland hun voordeel kunnen doen met deze informatie.  

De naam die wereldwijd voor deze systematiek
Boer-burger of boer-boer dialoog gebruikt wordt is PGS, dit staat voor Participatory Guarantee System. Het is een vorm van kwaliteitscontrole voor de duurzame productiewijze van producten door de betrokken producenten en vaak ook consumenten onderling, in de meeste gevallen gebaseerd op officiële richtlijnen (zoals de richtlijnen voor bio-certificering) aangevuld met onderwerpen die lokaal relevant worden gevonden.

In de eerste fase van ons PGS project hebben we een Field Lab georganiseerd bij één van onze Buurtmarkten, namelijk in Lichtenvoorde, in de Achterhoek. Onder begeleiding van twee promovendi van het Copernicus Instituut, Laura van Oers en Jacob Smessaert, hebben we onderzocht wat de leden van en leveranciers aae Buurtmarkt (ook wel Voedselcoöperatie genoemd) nodig hebben om een voor hen zinvolle boer-burger dialoog te voeren over de duurzaamheid van de lokale producten die in de Buurtmarkt worden aangeboden. Op basis van de ervaringen uit de vijf bijeenkomsten die afgelopen maanden zijn georganiseerd zullen de promovendi aanbevelingen doen over de door hen gesignaleerde behoeften van boeren en burgers in dit proces.

Daarnaast heeft het CSA Netwerk in deze eerste fase de vraag uitgezet naar andere PGS initiatieven elders in de wereld die voor een vergelijkbare groep, namelijk een groep burgers die rechtstreeks willen inkopen bij een groep lokale producenten, zo’n boer-burger dialoog hebben vormgegeven. Welke uitgangspunten hebben zij gehanteerd? Bio, BD, eigen richtlijnen? Hoe hebben zij hun boer-burger bijeenkomsten vormgegeven? Hoe vaak? Hoeveel mensen zijn daarbij aanwezig? Hoe doen ze verslag van die bijeenkomsten? Hoe kunnen de burgers die willen kopen bij die producenten de resultaten inzien? Hoe worden de kosten voor zo’n traject gedragen? Is deze aanpak ook officieel geregistreerd? Heeft het een link naar de bio-certificering? De organisatie Both Ends, in de persoon van Maaike Hendriks, en IFOAM, de internationale koepelorganisatie van bio-boeren, in de persoon van Cornelia Kirchner, hebben de informatie van 8 voorbeelden uit buiten- en ook binnenland (Demeter) voor ons verzameld.

De uitkomsten van zowel het Field Lab en de internationale voorbeelden zullen we presenteren tijdens een informatiebijeenkomst voor organisaties die op nationaal niveau georganiseerd zijn (op dinsdag 28 juni in Arnhem) en voor organisaties die actief zijn in de korte keten in de provincie Gelderland (op woensdag 6 juli in Lievelde). In Gelderland zijn momenteel veel korte keten initiatieven omdat de provincie een actief stimuleringsbeleid voert met de specifieke (POP3) financiering voor het onderwerp.  Ook dit PGS project van het CSA Netwerk is gefinancierd met steun van de provincie Gelderland en het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. De uitkomsten van dit project delen we ook via de website-in-ontwikkeling www.pgsnederland.nl die gedurende het project verder gevuld zal worden.

Graag nodigen we je uit om bij de Gelderse informatiebijeenkomst op woensdag 6 juli in Lievelde van 19.00 – 21.00 uur aanwezig te zijn om jezelf over dit project te informeren, maar wat ons betreft ook graag om jouw kennis, ervaring en ideeën over PGS met ons te delen. Na deze informatiebijeenkomsten zal het CSA Netwerk aan de slag gaan om een PGS werkwijze voor haar eigen Buurtmarkten en CSA tuinderijen te ontwikkelen. In het najaar zullen we de deelnemers aan de informatiebijeenkomsten via een extra online bijeenkomst over de uitwerking van het PGS systeem door het CSA Netwerk informeren. Hierover volgt te zijner tijd een volgende uitnodiging. In 2023 zal het CSA Netwerk de gekozen werkwijze bij een aantal Buurtmarkten en CSA tuinderijen in praktijk brengen.

Aanmelding voor de bijeenkomst en voor de PGS nieuwsberichten kan via de website www.pgsnederland.nl. Let op dat je de juiste bijeenkomst neemt. Het is mogelijk om (tegen betaling van 10€) vooraf mee te eten met een heerlijke regionaal georiënteerde maaltijd. Je kan aangeven in het aanmeldformulier of je mee wil eten.

We hopen op je aanwezigheid!

Hartelijke groet,

Ben Freriks – Projectleider PGS project
Bregje Hamelynck – Projectleider PGS project
Frederike Lether – Bestuur CSA Netwerk
Marlen Arkesteijn – Bestuur CSA Netwerk

CSA Netwerk Nederland
www.csanetwerk.nl

PGS Nederland
www.pgsnederland.nl

Links