Uitnodiging Informatiebijeenkomst 13 juli nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Uitnodiging Informatiebijeenkomst 13 juli nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 


Geplaatst op 21 juni

Op 13 juli organiseren LNV, RVO, en de Provincie Gelderland een informatiebijeenkomst over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. De bijeenkomst vindt plaats bij Pathé in Ede tussen 12.30 en 16.30 uur.

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in aantocht. Dit beleid biedt kansen en mogelijkheden voor agrariërs om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw, de natuur en het milieu. Tegelijkertijd kunnen de vergroeningsvoorwaarden en de komst van de nieuwe eco-regeling gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Nog niet op alles is antwoord te geven, maar met het oog op de plannen voor het volgende groeiseizoen wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt over de komende periode.

Programma
Tijdens de bijeenkomst is er ook  voldoende tijd om vragen te stellen aan aanwezige deskundigen. Dit zijn onder andere  Henk Reinen (directeur Regiebureau POP), Remco Schreuder (senior adviseur RVO) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur).

Het GLB is echt anders dan u gewend bent. U krijgt inzicht in de gevolgen voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Naast de basispremie kunt u als agrariër een vergoeding ontvangen voor het leveren van maatschappelijke diensten, middels de eco-regeling. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor uw bouwplan?

Hebt u interesse? Aanmelden graag voor 8 juli in verband met zaalruimte.

Klik hier voor: uw aanmelding, het definitieve programma en achtergrondinformatie