Updates POP3+ en EU Herstelfonds

Updates POP3+ en EU Herstelfonds


Geplaatst op 27 juni

Update POP3+ Professionalisering Korte Keten
Op 11 mei sloot de openstelling van de subsidieregeling POP3+ Professionalisering Korte Keten. Deze keer werden er slechts 3 aanvragen gedaan. Daarmee is het beschikbare budget meer dan toereikend. Waarschijnlijk heeft het lage aantal aanvragen te maken de vele gehonoreerde aanvragen (15 projecten) van vorig jaar die voor een deel nog maar net gestart zijn en dus voldoende werk geven. Daarnaast gaf het EU Herstelfonds extra mogelijkheden, maar ook extra druk bij het voorbereiden van aanvragen. En dus minder tijd en ruimte om een aanvraag in te dienen voor Professionalisering van korte ketens.

Mede omdat Professionalisering van Korte ketens nu geen 100% regeling meer is, wat het EU Herstelfonds wel is, was het ook minder aantrekkelijk geworden. En naar we begrepen hebben was ook het betrekken van een gemeente als partner ook een belemmering om te komen tot een aanvraag (effect van gemeenteraadsverkiezingen?). Inmiddels zijn de aanvragen door de provincie beoordeeld en voorgelegd aan RvO voor hun beoordeling. Na de zomer zullen de resultaten komen.

Update POP3+ Innovatieve Concepten
Afgelopen 15 juni sloot de subsidieregeling POP3+ Innovatieve concepten. Voor die regeling zijn wel veel aanvragen (12) ingediend zodat het budget ontoereikend zal zijn. 

Update EU Herstelfonds
Verwacht wordt dat de regeling van het EU Herstelfonds het komende najaar/winter nogmaals opengesteld gaat worden. Openstellingen van een nieuw Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP4?) in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid zullen op zijn vroegst pas in het najaar van 2023 gaan plaatsvinden.

Links