Update herijking Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Update herijking Gelders Kennisnetwerk Voedsel


Geplaatst op 27 juni
Door Pieter Rijzebol

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief hebben we als provincie Biodiversity in Business gevraagd om de vernieuwing van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel vorm te geven. Bij de afgelopen bijeenkomsten van het netwerk hebben jullie kennis kunnen maken met Frederiek van Lienen en Renée Zijlstra. Zij zijn aan de slag met de conclusies van de eerder uitgevoerde verkenning (herijking 2021) en werken naar een aanpak om ondernemend en actiegericht samen te werken aan korte ketens in Gelderland. Frederiek en Renée hebben inmiddels veel interviews gedaan. Afgelopen week hebben we met hen gesproken over de eerste resultaten. Daaruit komt een sterke focus naar voren op ondernemen in de korte keten en een meer lerend en minder vrijblijvend netwerk.

De komende weken wordt hun advies afgerond en gaat de provincie zich beraden op vervolgstappen om daadwerkelijk te komen tot de nieuwe situatie. Het idee is om na de zomer met een groep ondernemers in de korte keten een sessie te houden om een aanzet te maken voor een agenda met concrete activiteiten.

Met deze nieuwsbrief komt een einde aan de opdracht aan Marianne Karstens en Suzan Klein Gebbink voor het organiseren van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Afgelopen bijeenkomst heb ik een luid applaus gevraagd voor hun inzet in het netwerk. Suzan en Marianne, bij deze nogmaals erg bedankt voor jullie enthousiaste inzet. Ik vond het fijn om met jullie samen te werken. De afgelopen jaren hebben we met elkaar iets bijzonders weten neer te zetten. Dan denk ik terug aan de ruim 20 bijeenkomsten die we sinds 2014 hebben georganiseerd en natuurlijk aan die van 5 oktober 2020 (Nationale Handelsmissie). We gaan jullie ongetwijfeld in Gelderland nog vaak tegenkomen bij vraagstukken op het snijvlak van duurzaam voedsel, landbouw en korte ketens.

De komende tijd ben ik aanspreekpunt voor het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.

Bedankt en met groet,

Pieter Rijzebol