Handvatten voor gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke faciliterende rol bij het bevorderen van initiatieven van burgers en ondernemers. Hieronder leest u verschillende handvatten en goede voorbeelden.

Maak zichtbaar wat er is

Voedsel is overal. Verken in je eigen gemeente de initiatieven op het gebied van voedsel en vertel erover!

Help initiatieven door praktische oplossingen te vinden

Veel initiatieven zijn al geholpen met een ambtenaar die meezoekt naar praktische oplossingen.

Toon waardering aan initiatieven

Zorg bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van bestuurders of voor persaandacht.

Stimuleer samenwerking

Tussen boeren, burgers, ondernemers en gemeente.