Nieuws & inspiratie

Update over de herijking

We voerden via online vragenlijsten en gesprekken een verkenning uit naar 1. actuele ambities, behoeften en ideeën bínnen het kennisnetwerk op het gebied van voedsel en korte voedselketens, 2. relevante ontwikkelingen rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en 3. vergelijkbare samenwerkingen elders en wat we daar van leren. Inmiddels zijn de bevindingen en aanbevelingen samengebracht in een concept rapportage.

Economisch Herstel Fonds (Covid-19)

Vanwege de Corona epidemie heeft de Europese Unie een Groen Economisch Herstelfonds ingesteld. Het doel is om te komen tot: “Veerkrachtig, duurzaam, digitaal economisch herstel in overeenstemming met milieu- en klimaatverbintenissen van de Unie en met de nieuwe ambities vanuit de Green Deal’.

Acht nieuwe groene Michelinsterren, waarvan twee in Gelderland!

De MICHELIN Gids Nederland 2021 onderscheidt voor het eerst chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. MICHELIN ziet deze chefs als inspirerende voortrekkers en boegbeelden van een duurzame gastronomie. Er zijn acht van deze nieuwe groene sterren uitgereikt, waarvan maar liefst twee in Gelderland! Beide Gelderse chefs werken actief met regionale producten.

Verschillen POP3+ Professionalisering Korte Ketens en POP3 Innovatieve Concepten

Van 1 april tot en met 20 mei is de POP3+ regeling Professionalisering Korte Ketens opengesteld. Op 3 mei 2021 wordt de subsidieregeling POP3 Innovatieve Concepten opengesteld. Het zijn allebei POP3 subsidies, wat wil zeggen 50% Europees geld en 50% aangevuld door provincie Gelderland. Maar wat is het verschil en van welke regeling kun je gebruik maken? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Nieuw initiatief gelanceerd: Van Onze Grond

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Subsidieregeling Innovatieve Concepten opengesteld

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor Gelderland. Daarom ondersteunt de provincie partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen. Een idee dat bijdraagt aan de overgang naar een meer duurzame landbouw, met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Hiervoor is de POP 3-subsidie Innovatieve concepten bedoeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag indienen tussen 3 mei en 14 juni 2021.

Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ definitief

Op 31 maart is de Kadernota Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' vastgesteld door Provinciale Staten. Deze kadernota beschrijft hoe provincie Gelderland werkt aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt volgens de provincie deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die de provincie belangrijk vindt voor maatschappij en leefomgeving en zijn beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?

In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering, hotels en supermarkten. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag door WER gepubliceerd.