Nieuws & inspiratie

Update herijking Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief hebben we als provincie Biodiversity in Business gevraagd om de vernieuwing van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel vorm te geven. Bij de afgelopen bijeenkomsten van het netwerk hebben jullie kennis kunnen maken met Frederiek van Lienen en Renée Zijlstra. Zij zijn aan de slag met de conclusies van de eerder uitgevoerde verkenning en werken naar een aanpak om ondernemend en actiegericht samen te werken aan korte ketens in Gelderland.

Gelders World Food Pavilion op de Floriade

Provincie Gelderland staat samen met de gemeente Ede en de Stichting World Food Centre (WFC) Experience op de Floriade met het gezamenlijke World Food Pavilion. Dit World Food Pavilion is een podium voor Gelderse innovatieve ontwikkelingen, waar bezoekers worden meegenomen op een ontdekkingsreis in de wereld achter ons eten.

Geld verdienen met Groene Zuivel, hoe doe je dat? – webinar terugkijken

Veel melkveehouders zijn bezig met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Een vraag die daarbij op kan komen is: hoe haal ik voor deze inspanningen een meerwaarde uit de markt? Donderdag 21 april organiseerde Bionext in samenwerking met True Food Projects, Land en Co en Platform Natuur–inclusieve landbouw Gelderland daarom een webinar over het vermarkten van duurzaam geproduceerde zuivel onder de titel: ‘Geld verdienen met groene zuivel. Hoe doe je dat?’

Zorgcentrum ‘t Slot aan de slag met eiwittransitie

Zorgcentrum ’t Slot is een kleinschalig zorgcentrum in Gameren met 85 bedden. Het centrum wil dicht bij de bewoners blijven en kiest daarom bewust voor een eigen keukenteam dat dagelijks de maaltijden verzorgt. Over Gelderland van Morgen was de organisatie direct enthousiast en de aanmelding was snel geregeld. “Het is voor ons een mooie kans om met subsidie onze duurzame ambities te kunnen realiseren”, aldus bestuurder Wilma van Genderen.

Netwerkbijeenkomst op 6 juli over PSG (Boer-burgerdialoog) in Nederland

Misschien had je er al van gehoord, misschien nog niet. Het CSA Netwerk Nederland werkt aan de ontwikkeling van een systematiek (PGS) voor haar voedselcoöperaties en CSA tuinderijen om kennis te delen tussen boeren onderling en een boer-burgerdialoog op gang te brengen. Graag delen we de kennis die we opdoen gedurende dit traject met jullie opdat ook andere initiatieven in Nederland hun voordeel kunnen doen met deze informatie.

Ondernemers in horeca, zorg, catering en retail kunnen voedselaanbod vergroenen via Gelderland van Morgen

Provincie Gelderland nodigt ondernemers in de horeca, zorg, catering en retail uit om aan de slag te gaan met meer plantaardige eiwitten en verminderen van voedselverspilling. Via deelname aan het Programma Gelderland van Morgen krijgen ondernemers hierbij deskundige begeleiding.

POP3+ Innovatieve concepten

Van 4 mei tot en met 15 juni (17.00 uur) gaat de subsidieregeling POP3+ Innovatieve Concepten weer open. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag indienen voor een innovatief concept.

Subsidie voor ondernemers in horeca, zorg, catering en retail in Gelderland om voedselaanbod te vergroenen

Ondernemers in de Horeca, Zorg, Catering en Retail in Gelderland kunnen met 50% subsidie deelnemen aan het programma Gelderland van Morgen. Onder deskundige begeleiding gaan zij gedurende 1 of 2 jaar aan de slag met het aanbieden van meer voedsel met plantaardige eiwitten en het verminderen van voedselverspilling. Meedoen levert doorgaans meer marge op, meer inzicht in de bedrijfsvoering én het milieu is erbij gebaat. Wie zich voor 1 april a.s. aanmeldt, is verzekerd van een plek. Aanmelden kan op www.greendish.com/gelderlandvanmorgen.

Pilot BOER&Nlekker van Agrifirm gestart

Initiatief – Coöperatie Agrifirm, waar zo'n 10.000 telers en veehouders bij zijn aangesloten, start met het initiatief BOER&NLekker. Het concept brengt boer en consument dichter bij elkaar. Onder het mom van ‘vanuit de boerenhand in de winkelmand’ kunnen inwoners van Breda en omstreken hun dagverse boodschappen bestellen en de producten bij een van de deelnemende boeren ophalen.

Openstellingsbesluit POP3+ Professionalisering korte voorzieningsketen is verschenen

Op 4 april gaat de regeling Professionalisering Korte Voorzieningsketen open. Deze sluit op woensdag 11 mei om 17.00 uur. Het openstellingsbesluit is 8 maart verschenen. In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal één tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, is deze subsidie beschikbaar.

Subsidieregelingen groen economisch herstel geopend

Op 20 december zijn twee subsidieregelingen uit het Europees Herstelfonds (EHF) geopend, namelijk ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Deze sluiten op 14 februari 2022. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 oktober zijn deze regelingen aan de orde geweest. Toen was nog onduidelijk wanneer ze exact opengesteld zouden worden. Inmiddels zijn deze dus geopend.

Online Biokennisweek 2022 gestart!

Deze week is de Biokennisweek, het online alternatief op de Biobeurs. De Biokennisweek biedt meer dan 100 webinars aan waarin diverse thema’s uit de biologische sector aan bod komen. De webinars zijn live te volgen of kunnen op een later moment rustig worden terugekeken. De Biokennisweek is niet alleen interessant voor spelers uit de biologische keten, maar ook overige ondernemers en publiek dat geïnteresseerd is een duurzame voedselketen, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit.

Brengt 2022 de doorbraak van lokaal voedselbeleid?

- Bron: Foodlog door Lara Sibbing - Als het afgelopen jaar ons één ding heeft laten zien is het dat een stevig voedselbeleid harder nodig is dan ooit. De negatieve bijeffecten van ons huidige voedselsysteem, zoals voedselverspilling, overgewicht en klimaatverandering waren er natuurlijk al, maar de corona-pandemie heeft deze problemen geen goed gedaan. Gemeentes kunnen het komende jaar veel doen.

Eerste stap herijking afgerond: behoefte aan gezamenlijke en doelgerichte aanpak korte ketens

Het afgelopen jaar werkten we aan een herijking van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. De bevindingen van deze ‘eerste stap’ zijn bij elkaar gebracht in een rapportage. Hierin concluderen diverse partijen binnen en buiten het Gelderse netwerk: “Korte ketens zijn een belangrijk middel voor goede verdienmodellen, transitie naar een natuurinclusieve landbouw en bijvoorbeeld biodiversiteit en landschap. Die ketens staan nog niet op zichzelf. We staan op een kantelpunt en hebben elkaar nodig!”.

Platform Agrifood: samen werken aan een duurzame toekomst

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor de Provincie Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, voor de economie en voor het produceren van voedsel. De provincie zet in op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. Platform Agrifood is door de provincie in het leven geroepen om ontwikkelingen in beleid te delen, elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzame toekomst voor het boerenbedrijf.

Pantry: de onbemande streekwinkel in Wilp

In november opent de de Pantry in Wilp haar deuren. De Pantry is een onbemande streekwinkel, die je vindt op locaties waar weinig tot geen mogelijkheden zijn om jouw dagelijkse boodschappen te doen. In deze streekwinkel liggen verse producten die lokaal zijn geproduceerd. Denk aan groente, fruit, zuivel en vlees.

Omschakelcursus Biologische Melkveehouderij

Omschakelen naar biologische melkveehouderij is een proces waar veel bij komt kijken. Er gelden andere eisen voor huisvesting, weidegang en (ruw)voer, je hebt te maken met een omschakelperiode en je melkfabriek moet biologisch willen afnemen. Waar moet je beginnen als melkveehouder? En hoe pak je dit proces nou goed aan, en zorg je dat je niets vergeet?

Economisch Herstel Fonds (EHF)

In de netwerkbijeenkomst bij het Smaakpark hebben we informatie verstrekt over de Investeringsregeling en de Samenwerkingsregeling die gefinancierd worden uit het Economisch Herstelfonds (EHF). Beide subsidieregelingen zijn nog niet definitief vastgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze opengesteld zullen worden.

Online bijeenkomst: Duurzame Dorpen produceren lokaal voedsel

Op 18 november is er, van 19.30 tot 21.00 uur, een online bijeenkomst ‘Duurzame Dorpen produceren lokaal voedsel’. Deze avond delen initiatiefnemers Chris Frencken (van voedselbos Nieuwe Erven Brummen) en Ben Freriks (van voedselcoöperatie Goed Volk Lichtenvoorde) hun ervaringen. Marieke Ankoné (van IVN Gelderland) deelt haar tips en ervaringen rond het starten van groene buurtprojecten en projecten die mensen dichter bij de natuur brengen en mensen dichter bij elkaar.

Update over de herijking

We voerden via online vragenlijsten en gesprekken een verkenning uit naar 1. actuele ambities, behoeften en ideeën bínnen het kennisnetwerk op het gebied van voedsel en korte voedselketens, 2. relevante ontwikkelingen rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en 3. vergelijkbare samenwerkingen elders en wat we daar van leren. Inmiddels zijn de bevindingen en aanbevelingen samengebracht in een concept rapportage.

Economisch Herstel Fonds (Covid-19)

Vanwege de Corona epidemie heeft de Europese Unie een Groen Economisch Herstelfonds ingesteld. Het doel is om te komen tot: “Veerkrachtig, duurzaam, digitaal economisch herstel in overeenstemming met milieu- en klimaatverbintenissen van de Unie en met de nieuwe ambities vanuit de Green Deal’.

Acht nieuwe groene Michelinsterren, waarvan twee in Gelderland!

De MICHELIN Gids Nederland 2021 onderscheidt voor het eerst chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. MICHELIN ziet deze chefs als inspirerende voortrekkers en boegbeelden van een duurzame gastronomie. Er zijn acht van deze nieuwe groene sterren uitgereikt, waarvan maar liefst twee in Gelderland! Beide Gelderse chefs werken actief met regionale producten.

Verschillen POP3+ Professionalisering Korte Ketens en POP3 Innovatieve Concepten

Van 1 april tot en met 20 mei is de POP3+ regeling Professionalisering Korte Ketens opengesteld. Op 3 mei 2021 wordt de subsidieregeling POP3 Innovatieve Concepten opengesteld. Het zijn allebei POP3 subsidies, wat wil zeggen 50% Europees geld en 50% aangevuld door provincie Gelderland. Maar wat is het verschil en van welke regeling kun je gebruik maken? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Nieuw initiatief gelanceerd: Van Onze Grond

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Subsidieregeling Innovatieve Concepten opengesteld

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor Gelderland. Daarom ondersteunt de provincie partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen. Een idee dat bijdraagt aan de overgang naar een meer duurzame landbouw, met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Hiervoor is de POP 3-subsidie Innovatieve concepten bedoeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag indienen tussen 3 mei en 14 juni 2021.

Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ definitief

Op 31 maart is de Kadernota Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' vastgesteld door Provinciale Staten. Deze kadernota beschrijft hoe provincie Gelderland werkt aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt volgens de provincie deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die de provincie belangrijk vindt voor maatschappij en leefomgeving en zijn beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?

In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering, hotels en supermarkten. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag door WER gepubliceerd.

Nieuwsbrief Jong Leren Eten

  Geplaatst op 2 september 2020 Jong Leren Eten Gelderland ondersteunt diverse vormen van voedseleducatie in Gelderland. In de nieuwste nieuwsbrief lees je over Foodcamps op verschillende boerderijen, over gezonde broodjes en kindermenu’s en over subsidies voor scholen en kinderopvang. Lees de nieuwsbrief hier.

Van stadslandbouw naar korte keten – 3 online sessies over voedsel van dichtbij

Eind deze zomer worden 3 online Zoomsessies over voedsel van dichtbij in Nederland en Vlaanderen gehouden. De deelsessies zijn op: Donderdag 3 september 15.30-17.00 uur: Stadslandbouwinitiatieven & de gemeente Dinsdag 8 september van 19.30-21.00 uur: Sociale waarden van stadslandbouw op de 1ste plaats Maandag 14 september van 19.30-21.00 uur: De heruitvinding van de coöperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land > Lees meer + aanmelden…

Rabo Food Forward ‘De korte keten’ op 1 september

Rabobank organiseert samen met de Taskforce Korte keten op 1 september 2020 Food Forward 'De korte keten'. Samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners gaan zij op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties binnen de korte keten.

Inventarisatie voedselgemeenschappen

Op tal van plekken zijn in Nederland de afgelopen jaren lokale voedselgemeenschappen ontstaan die steeds groter worden. Communities van betrokken consumenten en producenten, die samen hun eigen voedselsysteem inrichten. Ver van commercie, politieke strubbelingen en belangenstrijd, bouwen zij aan hechte gemeenschappen van consumenten en producenten die het ánders doen.

Er start weer een Masterclass Korte Ketens in het najaar!

Ben jij of ken jij een boer in de regio Foodvalley en wil jij jouw bedrijf een stap verder brengen? Een duurzamere bedrijfsvoering en tegelijkertijd een kloppend verdienmodel? Meld je aan voor de Masterclass Produceren in de korte(re) keten! In zes sessies werk je stap voor stap aan het verbeteren van jouw onderneming en businessmodel. Dit doe je samen met collega’s uit o.a. de veehouderij, tuinbouw en akkerbouw. De Masterclass start in oktober 2020, aanmelden kan hier.

17e netwerkbijeenkomst

Van korte ketens naar circulaire regionale ketens Op woensdag 16 september om 20.00 uur is de volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Deze bijeenkomst gaat over het verder verduurzamen van korte ketens. > Lees verder…

Aankondiging De Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober

Op maandag 5 oktober vindt De Gelderse Korte Keten Sessie plaats, van 10.00 tot 12.30 uur. Onderwerp van gesprek is het verder professionaliseren en opschalen van korte ketens in Gelderland. Wat hebben we geleerd? En vooral, wat is er verder nodig om samen verdere stappen te zetten? Verschillende korte keten samenwerkingen passeren de revue of sluiten er nieuwe deals voor verdere samenwerking. Gedeputeerde Peter Drenth is hierbij aanwezig. > Lees verder…

Niemand snapt wat korte ketens zijn

Zowat niemand snapt precies wat korte ketens zijn. Boeren niet, goedbedoelende organisatoren van events niet, wetenschappers niet, zelfs de EU niet. En toch is het organiseren in korte ketens de beste manier om boeren van een eerlijke vergoeding te voorzien en tegelijkertijd steden gezonde lokale voeding te leveren. Voor politici vormen korte ketens een prachtig beleidsinstrument om het platteland blijvend te verduurzamen. Drees Peter van den Bosch innovatiemanager van Hutten Catering en voorzitter van de Taskforce Korte Ketens legt in dit interview uit hoe volgens hem een korte keten werkt. > Lees verder…

Uitnodiging 16e netwerkbijeenkomst

Lokaal voedsel leveren aan de consumentenmarkt, hoe doe je dat? Op woensdag 8 juli om 20.00 uur is de volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Onderwerp is het leveren van lokaal voedsel aan de consumentenmarkt. > Lees verder…

Uitnodiging kansen voor voedselbossen

Werkt u bij een gemeente, provincie, of waterschap? U bent van harte uitgenodigd voor de eerste online kennisbijeenkomst op 7 juli van 14.00 tot 16.30 uur die vanuit de Green Deal Voedselbossen wordt georganiseerd voor regionale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen). Doel van de bijeenkomst is de uitwisseling en het vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen. > Zie bijlage… www.greendealvoedselbossen.nl

25% marktaandeel lokaal voedsel in 5 jaar mogelijk – persbericht Taskforce Korte Keten

Het is mogelijk om binnen vijf jaar 25% marktaandeel van lokaal voedsel te realiseren’. Dat zegt Drees Peter van den Bosch, voorzitter van de Taskforce Korte Keten op basis van het rapport ‘Meer eten uit de korte keten’. Op dit moment is het marktaandeel van lokaal voedsel gemiddeld in het land minder dan 5%, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. > Lees hier het volledige persbericht…

Nieuwe datum voor Nationale Handelsmissie en Gelderse Korte Keten Beurs

De nationale handelsmissie van minister Carola Schouten voor het bevorderen van regionale producten zal plaatsvinden op 5 oktober. Oorspronkelijk zou deze op 3 en 4 juni zijn en zou de minister diverse provincies langsgaan. In Gelderland wilden we deze handelsmissie combineren met een Gelderse Korte Keten Beurs. Door alle COVID-19 maatregelen werden beide activiteiten uitgesteld. > Lees verder…

Koersnotitie Toekomst voor Gelderse Boeren

De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier produceren, die voldoende inkomen opleveren voor de boer en die kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Dat staat in de notitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’, dat door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland is vastgesteld. Onderdeel van deze koersnotitie is onder meer de blijvende inzet op opschaling van korte ketens. > Lees meer…

Uitnodiging 24 juni│15.00-17.00 uur │ Livestream Arnhem

Voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten Stadslandbouwbijeenkomst via livestream. De sprekers zijn op een locatie in Arnhem, deelnemers kunnen via chat reageren en van tevoren input leveren. Met Jan Willem van der Schans (WUR) van de kerngroep Stadslandbouw Nederland, ondernemers – onder wie Sandra Ronde van De Streekboer – en vertegenwoordigers van Vlaamse initiatieven via de VVSG. Zij geven hun visie op wat de coronacrisis betekent voor ‘voedsel van dichtbij’. Waar liggen kansen en belemmeringen? En ook: wat is de sociale waarde van stadslandbouw in deze crisis? > Lees meer…

Kersen drive-in

De kersen drive-in van kersenteler Rob Janssen uit Deest is weer geopend! Vorig jaar bedacht hij het concept, gebaseerd op de fastfoodketen McDonalds maar dan in een gezonde variant. Met de huidige Covid-19 realiteit een uitstekend idee om ook dit seizoen weer toe te passen. Zo maakt hij het voor consumenten makkelijker om een gezonde keuze te maken. Bij het eerste loket kunnen de klanten zelfs eerst even van het fruit proeven. Lekker vers en lokaal! Bij Janssen, Van Heemstraweg 15 in Deest.

Nieuwsbrief Regiebureau POP, thema korte ketens

Het actuele themanummer van Regiebureau POP gaat over de boer in de keten. Met hierin een interview met Pieter Rijzebol en met Saskia Croes over de Gelderse korte keten in de Liemers. Daarnaast boordevol ontwikkelingen en initiatieven uit de rest van het land en uit Europa. > Lees meer…

Talkshow Meer eten uit de korte keten

De coronacrisis legde de verkoop van lokaal voedsel uiteraard volledig stil. Onder consumenten kreeg lokaal voedsel juist ineens een enorme boost. Hoe kunnen we gezamenlijk de beweging richting een nieuw voedselsysteem versterken? Over deze en andere vragen organiseert de Taskforce Korte Keten een talkshow op 16 juni, bij Pakhuis de Zwijger én online. > Lees meer…

Opinieartikel Gedeputeerde Staten ‘Een toekomst voor iedereen’

Sinds 2 maanden leven we in een onwerkelijke wereld. Veel van wat we vanzelfsprekend vonden, lijkt – al dan niet tijdelijk – toch minder voor de hand te liggen. Hoewel de besmettings- en sterftecijfers dalen en het kabinet voorzichtig de regels versoepelt, is er nog geen zicht op een terugkeer naar het oude normaal. We kunnen een eerste balans opmaken. Die heeft veel negatieve, maar zeker ook positieve kanten. Veel bedrijven dreigen om te vallen en ook tal van sociaal-culturele instellingen staat het water tot aan de lippen, of er al overheen. Aan de andere kant zien we veel nieuwe initiatieven: bedrijven komen met nieuwe diensten of producten; orkesten geven online concerten en inwoners bedenken nieuwe manieren om toch contact met elkaar te houden. De veerkracht in onze samenleving is groot. > Lees verder…

Ludieke actie! IJsverkoop in drive-through in koeienstal!

Ronald Pelgrom van IJsboerderij de Steenoven uit Hummelo was ooit te gast op één van de netwerkbijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Toen zijn verkoop aan horeca stilviel, bedacht hij iets anders! Talloze auto’s reden inmiddels door zijn koeienstal om een ijsje te kopen in een heuse drive-through! > Bekijk hier het filmpje!…

Initiatieven en platforms

Door het hele land zien we verschillende initiatieven en platforms die in deze tijd graag een handje helpen. We zetten er een aantal op een rij, voor verschillende sectoren.

Blog 15 mei ‘Wat Corona ons kan leren over een klimaatneutrale voedselketen’

“Ons eten komt van te ver” zegt Barbara Baarsma, hoogleraar economie en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, in het programma Vroege Vogels. “Een korte voedselketen kan ons voedselsysteem robuuster maken.” Ze ontdekte ‘dat een maaltijd in Amsterdam vaak al 30.000 kilometer heeft gereisd voor je er een hap van neemt. Dat schuurt als je je realiseert dat er lokaal veel voedsel wordt geproduceerd. Ook realiseerde ik me toen pas dat ruim een kwart van alle wegtransport in en rond de stad voor voedsel wordt ingezet. Dat geeft toch een andere smaak aan ons eten. Dat moet slimmer kunnen.’ > Lees verder…

Covid-19 en de gevolgen voor de Belgische korte ketens

Ook in België is veel aandacht voor korte ketens. Brussel en Wallonië kennen de korte keten al langer als interessant verdienmodel. De afstanden zijn korter, er is meer aandacht voor samenwerking en er is meer voeling met de herkomst van voeding. In Vlaanderen is landbouw traditioneel gezien sterk op export gericht. Daarnaast kent Vlaanderen minder een cultuur van ‘voedingschauvinisme’: er bestaan wel labels voor streekproducten, maar deze producten zijn vaak gericht op lange houdbaarheid (mosterd, bier, wijn, …). Na de gouden tijden van de Coronacrisis zal de grote uitdaging voor de korte ketensector zijn om de omzetgroei ook in de toekomst te bestendigen. De Vlaamse overheid is zich aan het oriënteren op de bestendiging van de groei. > Lees meer…

#SupportYourLocals heeft impact

Wij ondersteunen de landelijke campagne #SupportYourLocalsNL (SYLNL) die 6 weken geleden is gestart. Verschillende Gelderse initiatieven doen mee! Lees meer op supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/ De campagne creëert aan aandacht voor korte ketens. De website is inmiddels meer dan 44.000 keer (uniek) bezocht. Naast de TV- en Radiocommercials, gaat de campagne nu een tweede fase in waarin het doel is meer zichtbaarheid te creëren in de regio. Daarover binnenkort meer.

Taskforce Korte Ketens werkt aan Kennisbank

De Taskforce Korte Ketens merkt dat bestaande én nieuwe initiatieven keer op keer tegen zelfde vragen en uitdagingen aan lopen. Om de initiatieven daarbij op weg te helpen, werkt de TKK aan een kennisbank. Ook bekijken zij hoe nieuwe initiatieven met bestaande initiatieven kunnen worden verbonden. Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. De TKK is tevens een samenwerking opgestart met het Rode Kruis, waarmee kwetsbare groepen worden voorzien van een voedselbox uit de korte keten. De eerste boxen worden komende week uitgeleverd op 3 plekken in Nederland, waaronder Arnhem.

Bestrijding negatieve corona effecten

In deze COVID-19 periode hebben veel ondernemers en initiatieven het zwaar. We proberen een overzicht te bieden van de ondersteuning die overheden aanbieden om de negatieve effecten onder ondernemers waar mogelijk te bestrijden. Zo houdt de provincie actuele informatie bij op een speciale COVID-19 pagina met onder meer een Gelderse impactmonitor. Ook zijn er voor uitvoerders van POP3 projecten eventuele mogelijkheden om mee te denken als u als initiatiefnemer in de problemen komt. Daarnaast zijn er diverse andere regelingen en financiële ondersteuning.

Corona ondernemerspanel

Om te weten hoe de COVID-19 crisis Gelderse ondernemers raakt heeft provincie Gelderland samen met VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en Oost NL het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Meer dan 1300 ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei 2020 meegedaan aan het eerste corona- ondernemerspanel. Het gaat om een nulmeting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats. Maandag 11 mei zijn de resultaten naar buiten gegaan van het eerste Gelderse ondernemerspanel. Lees hier verder voor meer informatie. Deze gegevens gaan mee in de nieuwe Gelderse Impact Monitor die u kunt vinden op de site van de provincie.

Nieuwsbrief: Jong Leren Eten Gelderland – mei

Lees hier de nieuw verschenen nieuwsbrief van Jong Leren Eten. Jong Leren Eten is een programma om te zorgen dat kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties werken hieraan samen. > Lees de hele nieuwsbrief…

Wageningen Eet Duurzaam: overzicht van lokale voedselaanbieders

Het – door POP3 ondersteunde – collectief Wageningen Eet Duurzaam maakte een lijst van lokale, duurzame voedselaanbieders in en rondom Wageningen. Het gaat om producten van de molen, maaltijdboxen, afhaalmenu’s, bierbrengerij, groentenpakketten en nog veel meer. > Lees meer…

GKV verbreedt haar focus

Sinds de start in 2014 richt het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zich op gemeenten en later ook op POP3 voedsel coördinatoren. We ondersteunen hen in hun faciliterende rol op het gebied van voedsel en korte ketens. In de loop der jaren hebben ook diverse voedselcoöperaties en andere initiatieven een belangrijke rol ingenomen in het organiseren van regionale duurzame voedselketens.

Initiatieven en platforms

Door het hele land zien we verschillende initiatieven en platforms die in deze tijd graag een handje helpen. Kijk wat bij u / uw organisatie past.

Gelderse deelnemers #SupportYourLocals

Wij ondersteunen de landelijke campagne #SupportYourLocalsNL (SYLNL) die 2 weken geleden is gestart. Al verschillende Gelderse initiatieven doen mee! Lees meer op supportyourlocalsnl.nl/alle-initiatieven/ De campagne werkt flink aan bekendheid. De website is al meer dan 11.000 keer (uniek) bezocht, 138 initiatieven verspreid over alle provincies hebben zich al gemeld op de site. Er is al veel bereik gegenereerd, 21% van de Nederlanders kent het! (onderzoek Marketing4Results, 10 april 2020). Naast de TV-commercial, is nu ook een Radiocommercial op de radio.

Het Nederlandse voedselsysteem na Corona, door Krijn Poppe WUR

Elke crisis laat zijn sporen na – anders was het geen crisis. Zo ook de Corona crisis, maar het is nog erg lastig om te voorspellen welke zaken straks gezien zullen worden als “voor Corona” en welke als “na Corona” als het gaat om ons voedselsysteem. > Lees verder…

Support your locals NL

Wat begon als een reactie op het wegvallen van veel afzet bij lokale voedselproducenten, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging. Onder de hashtag #supportyourlocalsNL doen vele tientallen initiatieven mee aan de oproep tot het kopen van lokaal eten. Vanaf deze week breidt de Taskforce Korte Keten deze beweging uit via een landelijke campagne waarin lokale producenten de hoofdrol spelen. Onderdeel daarvan is een tv-commercial via de publieke omroep! De oproep om eten bij de lokale producent te kopen staat centraal.

Corona en de toekomst van ons voedsel

De huidige crisis laat zien dat het huidige globale voedselsysteem onvoldoende robuust is. Dat zeggen ook betrokkenen bij de VoedselAnders Conferentie, die op 3 en 4 april zou plaatsvinden. “Alleen met een radicaal andere visie én beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig, gezond landbouw- en voedselsysteem. Nu en na de crisis”, zo pleiten zij in het artikel Corona en toekomst van ons voedsel.