Nieuws & inspiratie

Acht nieuwe groene Michelinsterren, waarvan twee in Gelderland!

De MICHELIN Gids Nederland 2021 onderscheidt voor het eerst chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. MICHELIN ziet deze chefs als inspirerende voortrekkers en boegbeelden van een duurzame gastronomie. Er zijn acht van deze nieuwe groene sterren uitgereikt, waarvan maar liefst twee in Gelderland! Beide Gelderse chefs werken actief met regionale producten.

Verschillen POP3+ Professionalisering Korte Ketens en POP3 Innovatieve Concepten

Van 1 april tot en met 20 mei is de POP3+ regeling Professionalisering Korte Ketens opengesteld. Op 3 mei 2021 wordt de subsidieregeling POP3 Innovatieve Concepten opengesteld. Het zijn allebei POP3 subsidies, wat wil zeggen 50% Europees geld en 50% aangevuld door provincie Gelderland. Maar wat is het verschil en van welke regeling kun je gebruik maken? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Nieuw initiatief gelanceerd: Van Onze Grond

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Subsidieregeling Innovatieve Concepten opengesteld

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor Gelderland. Daarom ondersteunt de provincie partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen. Een idee dat bijdraagt aan de overgang naar een meer duurzame landbouw, met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Hiervoor is de POP 3-subsidie Innovatieve concepten bedoeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag indienen tussen 3 mei en 14 juni 2021.

Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ definitief

Op 31 maart is de Kadernota Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' vastgesteld door Provinciale Staten. Deze kadernota beschrijft hoe provincie Gelderland werkt aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt volgens de provincie deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die de provincie belangrijk vindt voor maatschappij en leefomgeving en zijn beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio?

In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering, hotels en supermarkten. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag door WER gepubliceerd.

Nieuwsbrief Jong Leren Eten

  Geplaatst op 2 september 2020 Jong Leren Eten Gelderland ondersteunt diverse vormen van voedseleducatie in Gelderland. In de nieuwste nieuwsbrief lees je over Foodcamps op verschillende boerderijen, over gezonde broodjes en kindermenu’s en over subsidies voor scholen en kinderopvang. Lees de nieuwsbrief hier.

Van stadslandbouw naar korte keten – 3 online sessies over voedsel van dichtbij

Eind deze zomer worden 3 online Zoomsessies over voedsel van dichtbij in Nederland en Vlaanderen gehouden. De deelsessies zijn op: Donderdag 3 september 15.30-17.00 uur: Stadslandbouwinitiatieven & de gemeente Dinsdag 8 september van 19.30-21.00 uur: Sociale waarden van stadslandbouw op de 1ste plaats Maandag 14 september van 19.30-21.00 uur: De heruitvinding van de coöperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land > Lees meer + aanmelden…

Rabo Food Forward ‘De korte keten’ op 1 september

Rabobank organiseert samen met de Taskforce Korte keten op 1 september 2020 Food Forward 'De korte keten'. Samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners gaan zij op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties binnen de korte keten.

Inventarisatie voedselgemeenschappen

Op tal van plekken zijn in Nederland de afgelopen jaren lokale voedselgemeenschappen ontstaan die steeds groter worden. Communities van betrokken consumenten en producenten, die samen hun eigen voedselsysteem inrichten. Ver van commercie, politieke strubbelingen en belangenstrijd, bouwen zij aan hechte gemeenschappen van consumenten en producenten die het ánders doen.

Er start weer een Masterclass Korte Ketens in het najaar!

Ben jij of ken jij een boer in de regio Foodvalley en wil jij jouw bedrijf een stap verder brengen? Een duurzamere bedrijfsvoering en tegelijkertijd een kloppend verdienmodel? Meld je aan voor de Masterclass Produceren in de korte(re) keten! In zes sessies werk je stap voor stap aan het verbeteren van jouw onderneming en businessmodel. Dit doe je samen met collega’s uit o.a. de veehouderij, tuinbouw en akkerbouw. De Masterclass start in oktober 2020, aanmelden kan hier.

17e netwerkbijeenkomst

Van korte ketens naar circulaire regionale ketens Op woensdag 16 september om 20.00 uur is de volgende online sessie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Deze bijeenkomst gaat over het verder verduurzamen van korte ketens. > Lees verder…

Aankondiging De Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober

Op maandag 5 oktober vindt De Gelderse Korte Keten Sessie plaats, van 10.00 tot 12.30 uur. Onderwerp van gesprek is het verder professionaliseren en opschalen van korte ketens in Gelderland. Wat hebben we geleerd? En vooral, wat is er verder nodig om samen verdere stappen te zetten? Verschillende korte keten samenwerkingen passeren de revue of sluiten er nieuwe deals voor verdere samenwerking. Gedeputeerde Peter Drenth is hierbij aanwezig. > Lees verder…

Niemand snapt wat korte ketens zijn

Zowat niemand snapt precies wat korte ketens zijn. Boeren niet, goedbedoelende organisatoren van events niet, wetenschappers niet, zelfs de EU niet. En toch is het organiseren in korte ketens de beste manier om boeren van een eerlijke vergoeding te voorzien en tegelijkertijd steden gezonde lokale voeding te leveren. Voor politici vormen korte ketens een prachtig beleidsinstrument om het platteland blijvend te verduurzamen. Drees Peter van den Bosch innovatiemanager van Hutten Catering en voorzitter van de Taskforce Korte Ketens legt in dit interview uit hoe volgens hem een korte keten werkt. > Lees verder…