Over ons

Gelderland kent een grote rijkdom aan voedselinitiatieven. Denk aan korte ketens, voedseleducatie, gezamenlijke moestuinen, voedselverspilling tegengaan, circulair ondernemen. Deze initiatieven van ondernemers en burgers leveren belangrijke bijdragen aan onze economie, leefomgeving en gezondheid.

Gemeenten hebben een cruciale rol in het mede mogelijk maken van die initiatieven. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is eind 2014 gestart en ondersteunt gemeenten bij deze faciliterende rol. Dat doen we door:

  • provinciale netwerkbijeenkomsten
  • excursies
  • begeleiding van regionale samenwerking
  • advies-op-maat
  • nieuwsbrieven en LinkedIn
  • POP3 – regeling

Met de provinciale netwerkbijeenkomsten, excursies en nieuwsbrieven bieden we inspiratie, praktijkvoorbeelden en onderlinge uitwisseling. Daarnaast bieden we maatwerk-advies, voor jou als individuele gemeente. Maar je kunt ons bijvoorbeeld ook inschakelen als je samenwerking wilt organiseren met buurt-gemeenten of je lokale ketenondernemers. Tot slot biedt de provincie de mogelijkheid om als gemeente een ‘korte keten-coördinator’ in te zetten door middelen beschikbaar te stellen via de POP3 – subsidieregeling ‘Korte voorzieningsketens’.


Gelders Kennisnetwerk voedsel is een initiatief van de provincie Gelderland.

En wordt georganiseerd door Marianne Karstens, Suzan Klein Gebbink en Pieter Rijzebol. Bekijk hier de contactgegevens.