Programma's & Ondersteuning

Ondersteuning bij ondernemen in korte keten

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning die aan ondernemers worden geboden als het gaat over korte ketens. Het aanbod is groot en soms lastig te vinden. Voor onze online sessie op 2 december 2020 brachten we het aanbod van dit moment bij elkaar. Ook zoeken we – in afstemming met andere partijen – hoe we dit aanbod in de toekomst toegankelijk kunnen maken en houden.

– ‘Ondersteuning bij ondernemen in korte keten – overzicht december 2020’

POP3+

In afwachting van het nieuwe GLB zal opnieuw een POP3 regeling Korte Voorzieningsketens kunnen worden opgesteld, voor 2021 en waarschijnlijk ook in 2022. Provincie Gelderland zet daarmee in op verdere professionalisering van diverse korte keten samenwerkingen en initiatieven.

Lees meer

– Opengesteld: subsidie voor professionalisering van korte voorzieningsketens
– Presentatie Aankondiging POP3+
– Info POP3 subsidie

Subsidie voor duurzame innovatie in Land- en Tuinbouw

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie  Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Heeft u dus een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland? Vanaf 4 januari 2021 staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Jong Leren Eten

Binnen het Jong Leren Eten programma werken rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? In de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

We maken u attent op enkele onderdelen van de subsidiemodule Agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Dit betreft mogelijkheden voor boeren om met en van elkaar te leren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een samenwerkingsverband van agrariërs voor de organisatie en uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. De projectsubsidies kunnen tot 11 december worden ingediend via RVO.nl.
Op RVO.nl vind je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagformats voor de projectsubsidies. Ook heeft RVO een pagina gelanceerd met nadere info over de gehele Sabe.
De andere onderdelen binnen de Sabe zullen eind november worden open gezet.

Taskforce Korte Keten

De Taskforce verkleint de keten en helpt ondernemers hun groei te realiseren. De stichting Taskforce Korte Keten ondersteunt en versterkt de regionale dynamiek van korte voedselketens door kennis te delen, ontwikkeling te faciliteren en het momentum van korte ketens zo goed mogelijk te benutten.

#SupportYourLocals

De campagne Support Your Locals roept heel Nederland op om lokale voedselproducenten in de armen te sluiten en samen korte ketens op te bouwen. Door te kopen van dichtbij steun je jouw lokale ondernemer en ben jij verzekerd van de lekkerste producten! Jouw steun is hard nodig. Zowel nu als na de crisis. De afgelopen periode zijn er door het hele land initiatieven ontstaan onder de vlag van #supportyourlocalsNL en er komen elke dag meer initiatieven bij!