Programma's & Ondersteuning

Provinciale Subsidieregeling Innovatie Agrifood

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt. De regeling is weer open vanaf 6 september 2021.

Ondersteuning bij ondernemen in korte keten

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning die aan ondernemers worden geboden als het gaat over korte ketens. Het aanbod is groot en soms lastig te vinden. Voor onze online sessie op 2 december 2020 brachten we het aanbod van dit moment bij elkaar. Ook zoeken we – in afstemming met andere partijen – hoe we dit aanbod in de toekomst toegankelijk kunnen maken en houden.

– ‘Ondersteuning bij ondernemen in korte keten – overzicht december 2020’

POP3+ Professionalisering Korte Voorzieningsketens

Op 4 april 2022 gaat de regeling Professionalisering Korte Voorzieningsketens open. Deze sluit op woensdag 11 mei om 17:00. Provincie Gelderland zet daarmee in op verdere professionalisering van diverse korte keten samenwerkingen en initiatieven.

Lees meer

– Lees meer op de website van de Provincie Gelderland
– POP3+ Professionalisering korte voorzieningsketen (10 maart 2022)
– Opengesteld: subsidie voor professionalisering van korte voorzieningsketens (2 maart 2021)
– Presentatie Aankondiging POP3+
– Info POP3 subsidie

POP3 Innovatieve concepten

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor Gelderland. Daarom ondersteunt de provincie partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen. Een idee dat bijdraagt aan de overgang naar een meer duurzame landbouw, met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Hiervoor is de POP 3-subsidie Innovatieve concepten bedoeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag indienen tussen 3 mei en 14 juni 2021.

Lees meer

– Subsidieregeling Innovatieve Concepten vastgesteld (5 april)
– Nieuwsitem Provincie Gelderland

Corona-herstel landbouw

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Lees meer

– 52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw
– Nieuwsitem Rijksoverheid

Subsidie voor duurzame innovatie in Land- en Tuinbouw

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie  Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Heeft u dus een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland? Vanaf 4 januari 2021 staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Jong Leren Eten

Binnen het Jong Leren Eten programma werken rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? In de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

We maken u attent op enkele onderdelen van de subsidiemodule Agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Dit betreft mogelijkheden voor boeren om met en van elkaar te leren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een samenwerkingsverband van agrariërs voor de organisatie en uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. De projectsubsidies kunnen tot 11 december worden ingediend via RVO.nl.
Op RVO.nl vind je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagformats voor de projectsubsidies. Ook heeft RVO een pagina gelanceerd met nadere info over de gehele Sabe.
De andere onderdelen binnen de Sabe zullen eind november worden open gezet.

Taskforce Korte Keten

De Taskforce verkleint de keten en helpt ondernemers hun groei te realiseren. De stichting Taskforce Korte Keten ondersteunt en versterkt de regionale dynamiek van korte voedselketens door kennis te delen, ontwikkeling te faciliteren en het momentum van korte ketens zo goed mogelijk te benutten.

#SupportYourLocals

De campagne Support Your Locals roept heel Nederland op om lokale voedselproducenten in de armen te sluiten en samen korte ketens op te bouwen. Door te kopen van dichtbij steun je jouw lokale ondernemer en ben jij verzekerd van de lekkerste producten! Jouw steun is hard nodig. Zowel nu als na de crisis. De afgelopen periode zijn er door het hele land initiatieven ontstaan onder de vlag van #supportyourlocalsNL en er komen elke dag meer initiatieven bij!